Actionable là gì

     
Actionable là gì? Định nghĩa, khái niệm, phân tích và lý giải ý nghĩa, lấy ví dụ như mẫu và khuyên bảo cách sử dụng Actionable
*

Định nghĩa - Khái niệmActionable là gì?Actionable là 1 trong những chỉ thị kinh doanh hoặc chiến lược đầu tư chi tiêu khả thi mà bao gồm thể ngừng trong sau này gần. Các nhà quản lý và nhà chi tiêu của công ty luôn cố gắng xác định những chiến lược có thể thực hiện tại được, vị chúng rất có thể là điều kiện tiên quyết để kết thúc các phương châm trong sau này và gửi ra các quyết định v.i.p hơn.Actionable là hoàn toàn có thể Hiện Thực Hoá.Đây là thuật ngữ được sử dụng vào lĩnh vực kinh tế .Ý nghĩa - Giải thíchActionable nghĩa là có thể Hiện Thực Hoá.Ví dụ, một quỹ tương hỗ rất có thể dành một tháng để nghiên cứu một công ty, nhưng lại chỉ khi chuẩn bị có giao dịch thực tế nhằm mục tiêu mua cổ phiếu, đưa ra quyết định này mới trở thành "có diễn tả thực hoá".