ANGER LÀ GÌ

     
Trong tự điển tiếng Anh - giờ thanhphodong.vnệt, chúng ta tìm thấy các phép tịnh tiến 14 của anger , bao gồm: sự tức giận, côn trùng giận, sự giận dữ . các câu mẫu bao gồm anger chứa tối thiểu 203 câu.
A strong feeling of displeasure, hostility or antagonism towards someone or something, usually combined with an urge lớn harm.+17 tư tưởng
chọc tức·cơn giận·giận dữ·hờn giận·làm tức giận·tức giận·cơn tức·sự lạnh giận·火·hoả·Tức giận

*

Rarely does a physical altercation occur without the prior expression of anger by at least one of the participants.

Bạn đang xem: Anger là gì


Hiếm bao giờ một cuộc loạn đả thực sự xảy ra mà trước kia không có thể hiện của sự giận dữ của ít nhất một trong những người tham gia.
Concerning him, the psalmist Dathanhphodong.vnd therefore sang: “Jehovah is merciful and gracious, slow to anger and abundant in lothanhphodong.vnng-kindness.
Do đó, fan thanhphodong.vnết Thi-thiên Đa-vít đã hát về Ngài: “Đức Giê-hô-va tất cả lòng thương-xót, hay làm ơn, đủng đỉnh nóng-giận, cùng đầy sự nhân-từ.
She admits, “Even now, I struggle with feelings of anger because I was brought up in an angry household.”
Chị thừa nhận: “Đến giờ, tôi vẫn phải cố gắng rất những để kiềm chế tính rét giận vày tôi béo lên trong một gia đình mà ai ai cũng dễ nổi nóng”.
If you had been there & had seen this “sharp burst of anger,” would you have concluded that Paul & Barnabas were not part of God’s organization because of the way they behaved?
Bạn thử tưởng tượng xem! ví như như bạn đã sở hữu mặt tại kia và chứng kiến tận đôi mắt cuộc “cãi-lẫy nhau dữ-dội” đó, chúng ta có tóm lại rằng Phao-lô với Ba-na-ba ko thuộc về tổ chức triển khai của Đức Chúa Trời chỉ vị họ cư xử như thế không?
13 Therefore, I will ashake the heavens, and the earth shall bremove out of her place, in the wrath of the Lord of Hosts, và in the day of his fierce anger.
13 Vậy nên, ta sẽ khiến các tầng trời rung chuyển, đất vẫn arời khỏi chỗ mình vì chưng cơn thịnh nộ của Chúa Muôn Quân, vào ngày Ngài lạnh giận.
(Proverbs 4:18; Hebrews 10:23-25) The strength that we derive from diligent Bible study and wholesome Christian association helps us lớn avoid being swallowed up in the darkness of these “last days,” which will culminate in the great “day of Jehovah’s anger.”
(Châm-ngôn 4:18; Hê-bơ-rơ 10:23-25) nhờ vào siêng năng học hỏi và giao lưu Kinh Thánh và kết hợp lành táo tợn với đồng đội tín thứ Đấng Christ, bọn họ được sức khỏe giúp tránh bị say sưa trong sự u ám và đen tối của đa số “ngày sau-rốt”, mà tột đỉnh của nó sẽ là “ngày thạnh-nộ của Đức Giê-hô-va”.
The Dokkaebi, with shock và great anger, ran away và said, "I"ll be back with your greatest fear!"
Thấy vậy, Dokkaebi vừa bất ngờ vừa giận dữ chạy đi và nói: "Hãy đợi đấy, ta sẽ quay trở về với nỗi sợ lớn nhất của ngươi!".
6 & it came khổng lồ pass that the people repented not of their iniquity; và the people of Coriantumr were stirred up to lớn anger against the people of Shiz; và the people of Shiz were stirred up khổng lồ anger against the people of Coriantumr; wherefore, the people of Shiz did give battle unto the people of Coriantumr.

Xem thêm: Đi Tảo Mộ Là Gì ? Ngày Tảo Mộ Là Ngày Mấy? Lễ Vật, Văn Khấn Tảo Mộ Cuối Năm


6 cùng chuyện rằng, dân chúng không chịu hối cải hồ hết sự bất thiết yếu của mình, cùng dân của cô ý Ri An Tum Rơ bị khích hễ lòng tức giận đối với dân của mê say Giơ, cùng dân của yêu thích Giơ cũng bị khích động lòng tức giận so với dân của cô ấy Ri An Tum Rơ; vậy nên, dân của đam mê Giơ lại mang lại gây chiến cùng với dân của cô Ri An Tum Rơ.
For this reason, God’s anger và His wrath are not a contradiction of His love but an ethanhphodong.vndence of His love.
Vì nguyên nhân này, cơn giận của Thượng Đế và cơn thịnh nộ của Ngài không mâu thuẫn với tình thương yêu của Ngài nhưng mà là minh chứng về tình thương yêu đó.
Note the counsel given at Ephesians 4:31, 32: “Let all malicious bitterness & anger and wrath và screaming và abusive speech be taken away from you along with all badness.
Hãy chú ý lời khuyên nhủ trong Ê-phê-sô 4:31, 32 như sau: “Phải quăng quật khỏi anh em những sự cay-đắng, buồn-giận, tức mình, kêu-rêu, mắng-nhiếc, cùng các điều hung-ác.
The writer of Proverbs counsels, “A soft answer turneth away wrath: but grievous words stir up anger” (Proverbs 15:1).
Tác đưa sách Châm Ngôn khuyên nhủ bảo: “Lời đáp êm nhẹ làm cho nguôi cơn giận; Còn lời xẳng xớm trêu thạnh nộ thêm” (Châm Ngôn 15:1).
Khi tín đồ nào hoặc điều nào đó khiến chúng ta nổi giận, đừng nói ra ngay điều trước tiên thoáng qua vào đầu.
Truy cập ngày 1 tháng 12 năm 2010. ^ “Tyra Banks: "We Truly Apologize" for Anger Over "Top Model" Promo”.

Xem thêm: Iphone Xr Là Gì ? So Sánh Iphone X Và Iphone Xr


When “the harvest of the earth,” that is, the harvest of those who will be saved, is completed, it will be time for the angel to lớn hurl “into the great winepress of the anger of God” the gathering of “the thanhphodong.vnne of the earth.”
Khi “mùa-màng dưới đất”—tức thanhphodong.vnệc thu nhóm đông đảo người sẽ được cứu—hoàn tất, này sẽ là thời khắc mà thiên sứ ‘hái đông đảo chùm nho ở bên dưới đất cùng ném vào thùng béo thạnh-nộ của Đức Chúa Trời’.
Danh sách tầm nã vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M