BRACE LÀ GÌ

     
brace giờ Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ chủng loại và khuyên bảo cách áp dụng brace trong giờ đồng hồ Anh .

Bạn đang xem: Brace là gì

Thông tin thuật ngữ brace tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

*
brace(phát âm hoàn toàn có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ brace

Chủ đề Chủ đề giờ Anh siêng ngành


Định nghĩa – Khái niệm

brace tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, có mang và lý giải cách cần sử dụng từ brace trong giờ đồng hồ Anh. Sau thời điểm đọc ngừng nội dung này kiên cố chắn bạn sẽ biết tự brace tiếng Anh tức thị gì.

Xem thêm: Tại Sao Thanh Lối Tắt Trên Facebook Không Có Watch Khi Bị Mất


brace /breis/

* danh từ– đồ dùng (để) nối– (kiến trúc) trụ chống, thanh giằng– đôi=a brace of pheasants+ một đôi kê lôi– (số nhiều) dây mang quần, dây brơten; dây căng trống– (kỹ thuật) mẫu khoan con quay tay; cái vặn ốc tảo tay ((cũng) brace and bit)– (ngành in) dấu ngoặc ôm– (hàng hải) dây lèo

* ngoại cồn từ– móc, chằng, nối mang lại vững; làm kiên cố thêm– (kiến trúc) chống bằng trụ chống, đóng thanh giằng– căng (trống)– kết đôi, cặp đôi– (ngành in) đặt trong lốt ngoặc ôm– (hàng hải) quay hướng (buồm) bởi dây lèo– thế (hết mức độ mình), dốc (hết nghị lực…)=to brace oneself up; khổng lồ brace one’s energies+ gắng rất là mình, dốc hết sức mình, dốc không còn nghị lực– làm mạnh bạo thêm, làm cho cường tráng!to brace up– khuyến khích, khích lệ

brace– (Tech) thanh chống; chống (đ); gia cường (đ)braces– (Tech) vết ngoặc ômThuật ngữ liên quan tới braceTóm lại nội dung chân thành và ý nghĩa của brace trong tiếng Anh

brace bao gồm nghĩa là: brace /breis/* danh từ- vật dụng (để) nối- (kiến trúc) trụ chống, thanh giằng- đôi=a brace of pheasants+ một đôi kê lôi- (số nhiều) dây đeo quần, dây brơten; dây căng trống- (kỹ thuật) chiếc khoan cù tay; loại vặn ốc cù tay ((cũng) brace & bit)- (ngành in) lốt ngoặc ôm- (hàng hải) dây lèo* ngoại cồn từ- móc, chằng, nối mang đến vững; làm dĩ nhiên thêm- (kiến trúc) chống bởi trụ chống, đóng góp thanh giằng- căng (trống)- kết đôi, cặp đôi- (ngành in) đặt trong vệt ngoặc ôm- (hàng hải) quay hướng (buồm) bằng dây lèo- thay (hết sức mình), dốc (hết nghị lực…)=to brace oneself up; to brace one’s energies+ gắng rất là mình, dốc hết sức mình, dốc hết nghị lực- làm to gan lớn mật thêm, làm cường tráng!to brace up- khuyến khích, khích lệbrace- (Tech) thanh chống; kháng (đ); gia cường (đ)braces- (Tech) vệt ngoặc ôm

Đây là giải pháp dùng brace tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ giờ Anh siêng ngành được cập nhập tiên tiến nhất năm 2021.

Xem thêm: Journal Entry Là Gì Chi Tiết, Từ Điển Anh Việt Journal Entry


Cùng học tập tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ brace giờ đồng hồ Anh là gì? với từ Điển Số rồi yêu cầu không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu vãn thông tin những thuật ngữ siêng ngành giờ Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chăm ngành hay được dùng cho các ngôn ngữ chủ yếu trên nắm giới.

Từ điển Việt Anh

brace /breis/* danh từ- đồ (để) nối- (kiến trúc) trụ phòng tiếng Anh là gì? thanh giằng- đôi=a brace of pheasants+ một đôi gà lôi- (số nhiều) dây đeo quần giờ Anh là gì? dây brơten giờ Anh là gì? dây căng trống- (kỹ thuật) cái khoan tảo tay giờ đồng hồ Anh là gì? chiếc vặn ốc cù tay ((cũng) brace and bit)- (ngành in) lốt ngoặc ôm- (hàng hải) dây lèo* ngoại hễ từ- móc giờ đồng hồ Anh là gì? chằng giờ đồng hồ Anh là gì? nối đến vững giờ đồng hồ Anh là gì? làm chắn chắn thêm- (kiến trúc) chống bằng trụ chống tiếng Anh là gì? đóng góp thanh giằng- căng (trống)- kết đôi tiếng Anh là gì? cặp đôi- (ngành in) đặt trong lốt ngoặc ôm- (hàng hải) quay hướng (buồm) bởi dây lèo- vắt (hết mức độ mình) giờ Anh là gì? dốc (hết nghị lực…)=to brace oneself up giờ Anh là gì? lớn brace one’s energies+ gắng hết sức mình tiếng Anh là gì? dốc hết sức mình giờ đồng hồ Anh là gì? dốc không còn nghị lực- làm bạo gan thêm tiếng Anh là gì? có tác dụng cường tráng!to brace up- khuyến khích tiếng Anh là gì? khích lệbrace- (Tech) thanh chống tiếng Anh là gì? phòng (đ) giờ Anh là gì? gia cường (đ)braces- (Tech) vết ngoặc ôm