BYTE CÓ THỂ BIỂU DIỄN ĐƯỢC

     
" class="title-header">1 byte hoàn toàn có thể biểu diễn ở bao nhiêu trạng thái không giống nhau: A. 8 B. 255 C. 256 D. 65536
*

45 điểm

Trần Tiến


*

Đáp án : CGiải thích :1 byte= 8 bit. Vậy 1 byte hoàn toàn có thể biểu diễn những trạng thái khác nhau là 28=256 trạng thái