Các môn thi đấu olympic tokyo

     

Olympic Tokyo 2020 đã chuẩn bị đi mang lại hồi kết, để lại cho ta ấn tượng khó phai. Bạn làm việc được bao nhiêu từ giờ Anh chỉ các môn thi đấu rồi? cùng thanhphodong.vn ôn lại nhé!

Suốt nửa tháng qua, họ đã được theo dõi không ít môn tranh tài tại Olympic Tokyo 2020. Với những chúng ta yêu giờ Anh thì phía trên là cơ hội tuyệt vời để các bạn nạp thêm vốn trường đoản cú vựng về thể dục phong phú. Hãy cùng thanhphodong.vn ôn lại từ vựng về các môn thể thao thi đấu tại Olympic Tokyo 2020 để xem bạn có thể đọc được từng nào môn thể thao bởi tiếng Anh nhé!

Các môn thi đấu chính thức trên Olympic Tokyo 2020

*

1. Water Sports /ˈwɑː.t̬ɚ ˌspɔːrts/ : Thể thao dưới nước

● Swimming /ˈswɪmɪŋ/ : Bơi

● Water Polo /ˈwɑːtər ˈpoʊloʊ/ : nhẵn nước

● Synchronized Swimming /ˈsɪŋkrənaɪzd ˈswɪmɪŋ/ : bơi nghệ thuật

● Diving /ˈdaɪvɪŋ/ : nhảy đầm cầu 

2. Archery /ˈɑːrtʃəri/ : bắn cung

3. Badminton /ˈbædmɪntən/ : mong lông

4. Athletics /æθˈletɪks/ : Điền kinh

5. Baseball /ˈbeɪs.bɑːl/ : láng chày

6. Basketball /ˈbæskɪtbɔːl/ : bóng rổ

7. Boxing /ˈbɑːksɪŋ/ : Quyền anh 

8. Canoeing /kəˈnuː/ : Chèo thuyền 

● Canoe Slalom /kəˈnuː ˈslɑːləm/ : Đua thuyền vượt chướng ngại vật

● Canoe Sprint /kəˈnuː /sprɪnt/ : Đua thuyền nước rút

9. Cycle /ˈsaɪ.kəl/ : xe đạp

● Cycling Mountain bike /ˈsaɪklɪŋ ˈmaʊntn baɪk/ : Đua xe đạp điện lên núi 

● Cycling Road /ˈsaɪklɪŋ roʊd/ : Đua xe đạp đường trường

● Cycle racing /ˈsaɪ.kəl ˈreɪ.sɪŋ/ : Đua xe đạp điện lòng chảo

10. Equestrian / Eventing /ɪˈkwestriən ɪˈventɪŋ/ : Cưỡi ngựa, đua ngựa

11. Fencing /ˈfensɪŋ/ : Đấu kiếm

12. Hockey /ˈhɑːki/ : Khúc côn cầu

13. Football /ˈfʊtbɔːl/ : láng đá

14. Golf /ɡɔːlf/ : Đánh gôn

15. Gymnastics /dʒɪmˈnæs.tɪks/ : thể thao dụng cụ

● Gymnastics Artistic /dʒɪmˈnæstɪks ɑːrˈtɪstɪk/: thể dục thể thao nghệ thuật

● Gymnastics Rhythmic /dʒɪmˈnæstɪks ˈrɪðmɪk/: thể dục thể thao nhịp điệu

● Trampoline /ˈtræmpəliːn/ : thể thao nhào lộn với đệm nhún

16. Handball /ˈhændbɔːl/ : trơn ném

17. Judo /ˈdʒuːdoʊ/ : Võ judo

18. Karate /kəˈrɑː.t̬i/ : Võ ka-ra-te

19.


Bạn đang xem: Các môn thi đấu olympic tokyo


Xem thêm: Cách Gọi Nhóm Zalo Trên Điện Thoại Được Bao Nhiều Người, Please Wait


Xem thêm: Review Máy Phun Xịt Rửa Cao Áp Bosch Aquatak 33-11, Review Máy Rửa Xe Bosch Aquatak


Modern Pentathlon /ˈmɑːdərn penˈtæθlən/: Năm môn phối kết hợp hiện đại

20. Rowing /ˈroʊɪŋ/ : Đua thuyền, chèo thuyền

21. Rugby /ˈrʌɡbi/ : Bóng bầu dục

22. Sailboat /ˈseɪl.boʊt/ : Thuyền buồm 

23. Shooting /ˈʃuːtɪŋ/ : bắn súng

24. Skateboarding /ˈskeɪtˌbɔːr.dɪŋ/ : Trượt ván

25. Sport Climbing /ˈspɔːrt ˌklaɪ.mɪŋ/ : Leo núi thể thao

26. Surf /sɜːf/ : Lướt sóng

27. Table Tennis (Ping-Pong) /ˈteɪbl tenɪs/ : trơn bàn

28. Taekwondo /ˌtaɪ ˌkwɑːn ˈdoʊ/ : Võ taekwondo

29. Tennis /ˈtenɪs/ : Quần vợt

30. Triathlon /traɪˈæθlən/ : bố môn phối hợp

31. Volleyball /ˈvɔːlibɔːl/ : láng chuyền

● Beach Volleyball /biːtʃ ˈvɔːlibɔːl/ : láng chuyền kho bãi biển

32. Weightlifting /ˈweɪtlɪftɪŋ/ : Cử tạ

33. Wrestling /ˈres.lɪŋ/ : Đấu vật

● Wrestling Freestyle /ˈreslɪŋ ˈfriːstaɪl/: thứ tự do

● Wrestling Greco-Roman /ˈreslɪŋ ˈɡriːkoʊ ˈroʊmən/: thiết bị Hy Lạp-La Mã, vật cổ điển

thanhphodong.vn vừa cùng các bạn điểm lại 33 môn thể thao thi đấu chính thức trên Olympic Tokyo 2020 bởi tiếng Anh. Thể thao cùng tiếng Anh có một điểm chung đó là chỉ việc ta tất cả đam mê, có cố gắng và lỗ lực rèn luyện từng giờ thì ắt ta sẽ có thành công. thanhphodong.vn chúc bạn làm việc tốt!