Chi Cục Tiếng Anh Là Gì

     

Chuyển đến câu chữ chính

Tên quốc hiệu, thương hiệu cơ quan, phục vụ lãnh đạo, công chứng bằng tiếng Anh1.

Bạn đang xem: Chi cục tiếng anh là gì

Bạn đã xem: đưa ra cục giờ anh là gì

Quốc hiệu, chức danh quản trị nước, Phó quản trị nước giờ Anh là gì?2.

Bạn vẫn xem: chi cục tiếng anh là gì

thương hiệu của bao gồm phủ, những Bộ, cơ quan ngang bộ3. Tên của các Cơ quan lại thuộc thiết yếu phủ4. Chức vụ Thủ tướng, Phó Thủ tướng chủ yếu phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ5. Văn phòng quản trị nước và chức danh Lãnh đạo Văn phòng6. Tên chung của các đơn vị ở trong Bộ, cơ sở ngang bộ7. Chức danh từ cấp Thứ trưởng và tương tự đến nhân viên các Bộ, cơ quan ngang Bộ8. Chức vụ của Lãnh đạo những Cơ quan lại thuộc chủ yếu phủ9. Tên của những đơn vị và chức danh Lãnh đạo của các đơn vị cung cấp tổng viên (Tổng cục, Ủy ban …)10. Tên thủ đô, thành phố, tỉnh, quận, huyện, thôn và các đơn vị trực thuộc11. Chức danh lãnh đạo, cán cỗ công chức tổ chức chính quyền địa phương các cấpBạn đã xem: chi cục tiếng anh là gì

Phụ lục thông tứ số 03/2009/TT-BNG

Thông tư số 06/2015/TT-BTP về thi hành qui định công chứng


*

Tên quốc hiệu, thương hiệu cơ quan, phục vụ lãnh đạo, công chứng bởi tiếng Anh

Phú lục phát hành kèm theo Thông tư số: 03/2009/TT-BNG ngày 09 mon 7 năm 2009 về dẫn dịch Quốc hiệu, tên những cơ quan, đơn vị và chức vụ lãnh đạo, cán cỗ công chức trong khối hệ thống hành chính nhà nước quý phái tiếng Anh để thanh toán đối ngoại

1. Quốc hiệu, chức danh quản trị nước, Phó chủ tịch nước tiếng Anh là gì?

Tên giờ ViệtTên giờ đồng hồ AnhViết tắt (nếu có)
Nước cùng hòa làng hội nhà nghĩa việt nam tiếng Anh là gì?

Nước cùng hòa làng mạc hội nhà nghĩa Việt Nam

Nước cùng hòa buôn bản hội chủ nghĩa nước ta tiếng Anh là Socialist Republic of Viet NamSRV
Chủ tịch nước cộng hòa làng mạc hội chủ nghĩa vn tiếng Anh là gì?Chủ tịch nước cùng hòa xóm hội nhà nghĩa Việt NamChủ tịch nước cộng hòa làng hội nhà nghĩa vn tiếng Anh là President of the Socialist Republic of Viet Nam
Phó chủ tịch nước cùng hòa làng mạc hội công ty nghĩa vn tiếng Anh là gì?Phó quản trị nước cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamPhó quản trị nước cùng hòa xã hội nhà nghĩa việt nam tiếng Anh là Vice President of the Socialist Republic of Viet Nam

2. Tên của thiết yếu phủ, những Bộ, phòng ban ngang bộ

Tên giờ ViệtTên tiếng AnhViết tắt (nếu có)
Chính đậy nước cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamGovernment of the Socialist Republic of Viet NamGOV
Bộ Quốc phòng tiếng Anh là gì?Bộ Quốc phòngBộ Quốc phòng tiếng Anh là Ministry of National DefenceMND
Bộ Công an giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ Công anBộ Công an giờ Anh là Ministry of Public SecurityMPS
Bộ ngoại giao tiếng Anh là gì?Bộ ngoại giaoBộ ngoại giao giờ đồng hồ Anh là Ministry of Foreign AffairsMOFA
Bộ tứ pháp giờ Anh là gì?Bộ tứ phápBộ tư pháp tiếng Anh là Ministry of JusticeMOJ
Bộ Tài chính tiếng Anh là gì?Bộ Tài chínhBộ Tài chính tiếng Anh là Ministry of FinanceMOF
Bộ công thương nghiệp tiếng Anh là gì?Bộ Công Thương

Bộ công thương tiếng Anh là Ministry of Industry và TradeMOIT
Bộ Lao hễ – yêu thương binh cùng Xã hội giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ Lao hễ – yêu thương binh và Xã hộiBộ Lao đụng – yêu quý binh và Xã hội giờ đồng hồ Anh là Ministry of Labour, War invalids và Social AffairsMOLISA
Bộ Giao thông vận tải đường bộ tiếng Anh là gì?Bộ giao thông vận tảiBộ Giao thông vận tải tiếng Anh là Ministry of TransportMOT
Bộ xây dựng tiếng Anh là gì?Bộ Xây dựngBộ thiết kế tiếng Anh là Ministry of ConstructionMOC
Bộ thông tin và media tiếng Anh là gì?Bộ tin tức và Truyền thôngBộ tin tức và media tiếng Anh là Ministry of Information và CommunicationsMIC
Bộ giáo dục và Đào tạo nên tiếng Anh là gì?Bộ giáo dục và Đào tạoBộ giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất tiếng Anh là Ministry of Education & TrainingMOET
Bộ nông nghiệp trồng trọt và cải tiến và phát triển nông thôn tiếng Anh là gì?Bộ nông nghiệp & trồng trọt và cách tân và phát triển nông thônBộ nông nghiệp trồng trọt và trở nên tân tiến nông thôn tiếng Anh là Ministry of Agriculture and Rural DevelopmentMARD
Bộ chiến lược và Đầu tứ tiếng Anh là gì?Bộ planer và Đầu tưBộ chiến lược và Đầu tứ tiếng Anh là Ministry of Planning và InvestmentMPI
Bộ Nội vụ tiếng Anh là gì?Bộ Nội vụBộ Nội vụ giờ đồng hồ Anh là Ministry of trang chủ AffairsMOHA
Bộ Y tế giờ đồng hồ Anh là gì?Bộ Y tếBộ Y tế giờ đồng hồ Anh là Ministry of HealthMOH
Bộ khoa học và technology tiếng Anh là gì?Bộ công nghệ và Công nghệBộ khoa học và công nghệ tiếng Anh là Ministry of Science và TechnologyMOST
Bộ Văn hóa, thể dục và du lịch tiếng Anh là gì?Bộ Văn hóa, Thể thao cùng Du lịchBộ Văn hóa, thể dục và du lịch tiếng Anh là Ministry of Culture, Sports and TourismMOCST
Bộ tài nguyên và môi trường xung quanh tiếng Anh là gì?Bộ Tài nguyên cùng Môi trườngBộ khoáng sản và môi trường thiên nhiên tiếng Anh là Ministry of Natural Resources and EnvironmentMONRE
Thanh tra cơ quan chỉ đạo của chính phủ tiếng Anh là gì?Thanh tra chính phủThanh tra cơ quan chỉ đạo của chính phủ tiếng Anh là Government InspectorateGI
Ngân hàng nhà nước việt nam tiếng Anh là gì?Ngân hàng công ty nước Việt NamNgân hàng nhà nước vn tiếng Anh là The State bank of Viet NamSBV
Ủy ban dân tộc tiếng Anh là gì?Ủy ban Dân tộcỦy ban dân tộc bản địa tiếng Anh là Committee for Ethnic AffairsCEMA
Văn phòng cơ quan chính phủ tiếng Anh là gì?Văn phòng chủ yếu phủVăn phòng chính phủ nước nhà tiếng Anh là Office of the GovernmentGO
* Ghi chú:

– Danh trường đoản cú “Viet Nam” giờ đồng hồ Anh gửi sang tính trường đoản cú là “Vietnamese”

– “Người Việt Nam” dịch thanh lịch tiếng Anh là “Vietnamese”

– Sở hữu bí quyết của danh từ “Viet Nam” là “Viet Nam’s”

3. Tên của các Cơ quan tiền thuộc chủ yếu phủ

Tên giờ ViệtTên giờ đồng hồ AnhViết tắt (nếu có)
Ban quản lý Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh giờ Anh là gì:

Ban cai quản Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh

Ban thống trị Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh giờ Anh là Ho đưa ra Minh Mausoleum ManagementHCMM
Bảo hiểm xã hội nước ta tiếng Anh là gì?Bảo hiểm buôn bản hội Việt NamBảo hiểm xóm hội vn tiếng Anh là gì Viet phái nam Social SecurityVSI
Thông tấn xã việt nam tiếng Anh là gì?Thông tấn buôn bản Việt NamThông tấn xã nước ta tiếng Anh là Viet nam News AgencyVNA
Đài giờ nói nước ta tiếng Anh là gì?Đài tiếng nói của một dân tộc Việt NamĐài tiếng nói vn tiếng Anh là Voice of Viet NamVOV
Đài Truyền hình nước ta tiếng Anh là gì?Đài tivi Việt NamĐài Truyền hình vn tiếng Anh là Viet nam TelevisionVTV
Học viện thiết yếu trị – Hành chính tổ quốc Hồ Chí Minh tiếng Anh là gì?Học viện thiết yếu trị – Hành chính giang sơn Hồ Chí MinhHọc viện bao gồm trị – Hành chính đất nước Hồ Chí Minh giờ Anh là Ho đưa ra Minh National Academy of Politics and Public AdministrationHCMA
Viện công nghệ và technology Việt nam giới tiếng Anh là gì?Viện kỹ thuật và technology Việt NamViện khoa học và công nghệ Việt phái nam tiếng Anh là Viet phái mạnh Academy of Science and TechnologyVAST
Viện kỹ thuật Xã hội nước ta tiếng Anh là gì?Viện khoa học Xã hội Việt NamViện kỹ thuật Xã hội nước ta tiếng Anh là Viet nam Academy of Social SciencesVASS

4. Chức danh Thủ tướng, Phó Thủ tướng chủ yếu phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ

Tên tiếng ViệtTên giờ đồng hồ Anh
Thủ tướng cơ quan chính phủ nước cộng hòa buôn bản hội công ty nghĩa việt nam tiếng Anh là gì?Thủ tướng cơ quan chính phủ nước cộng hòa xóm hội công ty nghĩa Việt NamThủ tướng chính phủ nước cùng hòa làng mạc hội chủ nghĩa vn tiếng Anh là Prime Minister of the Socialist Republic of Viet Nam
Phó Thủ tướng trực thuộc tiếng Anh là gì?Phó Thủ tướng thường xuyên trựcPhó Thủ tướng sở tại tiếng Anh là Permanent Deputy Prime Minister
Phó Thủ tướng giờ đồng hồ Anh là gì?Phó Thủ tướngPhó Thủ tướng giờ Anh là Deputy Prime Minister
Bộ trưởng bộ Quốc phòng tiếng Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Quốc phòngBộ trưởng bộ Quốc phòng tiếng Anh là Minister of National Defence
Bộ trưởng cỗ Công an giờ Anh là gì?Bộ trưởng bộ Công anBộ trưởng cỗ Công an tiếng Anh là Minister of Public Security
Bộ trưởng bộ Ngoại giao giờ Anh là gì?Bộ trưởng bộ Ngoại giaoBộ trưởng cỗ Ngoại giao tiếng Anh là Minister of Foreign Affairs
Bộ trưởng bộ Tư pháp giờ Anh là gì?Bộ trưởng bộ Tư phápBộ trưởng cỗ Tư pháp giờ đồng hồ Anh là Minister of Justice
Bộ trưởng bộ Tài chủ yếu tiếng Anh là gì?Bộ trưởng bộ Tài chínhBộ trưởng cỗ Tài chính tiếng Anh là Minister of Finance
Bộ trưởng cỗ Công Thương tiếng Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Công ThươngBộ trưởng bộ Công Thương giờ Anh là Minister of Industry & Trade
Bộ trưởng bộ Lao động – mến binh và Xã hội tiếng Anh là gì?Bộ trưởng bộ Lao rượu cồn – yêu mến binh cùng Xã hộiBộ trưởng bộ Lao rượu cồn – mến binh và Xã hội giờ Anh là Minister of Labour, War Invalids & Social Affairs
Bộ trưởng cỗ Giao thông vận tải tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ giao thông vận tảiBộ trưởng cỗ Giao thông vận tải đường bộ tiếng Anh là Minister of Transport
Bộ trưởng bộ Xây dựng tiếng Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Xây dựngBộ trưởng cỗ Xây dựng giờ Anh là Minister of Construction
Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông media tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thôngBộ trưởng Bộ tin tức và truyền thông tiếng Anh là Minister of Information and Communications
Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào sinh sản tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạoBộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra tiếng Anh là Minister of Education và Training
Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và cải cách và phát triển nông xóm tiếng Anh là gì?Bộ trưởng Bộ nntt và cách tân và phát triển nông thônBộ trưởng Bộ nông nghiệp và cải tiến và phát triển nông làng tiếng Anh là Minister of Agriculture và Rural Development
Bộ trưởng cỗ Kế hoạch cùng Đầu bốn tiếng Anh là gì ?Bộ trưởng cỗ Kế hoạch với Đầu tưBộ trưởng bộ Kế hoạch cùng Đầu tư tiếng Anh là Minister of Planning & Investment
Bộ trưởng cỗ Nội vụ tiếng Anh là gì?Bộ trưởng bộ Nội vụBộ trưởng cỗ Nội vụ tiếng Anh là Minister of home Affairs
Bộ trưởng cỗ Y tế tiếng Anh là gì?Bộ trưởng bộ Y tếBộ trưởng cỗ Y tế tiếng Anh là Minister of Health
Bộ trưởng bộ Khoa học tập và technology tiếng Anh là gì?Bộ trưởng cỗ Khoa học với Công nghệBộ trưởng bộ Khoa học và technology tiếng Anh là Minister of Science and Technology
Bộ trưởng bộ Văn hóa, thể dục thể thao và du ngoạn tiếng Anh là gì?Bộ trưởng bộ Văn hóa, Thể thao cùng Du lịchBộ trưởng cỗ Văn hóa, thể thao và du lịch tiếng Anh là Minister of Culture, Sports and Tourism
Bộ trưởng cỗ Tài nguyên và môi trường xung quanh tiếng Anh là gì?Bộ trưởng bộ Tài nguyên với Môi trườngBộ trưởng bộ Tài nguyên và môi trường thiên nhiên tiếng Anh là Minister of Natural Resources và Environment
Tổng Thanh tra chính phủ nước nhà tiếng Anh là gì?Tổng Thanh tra chính phủTổng Thanh tra chính phủ nước nhà tiếng Anh là Inspector-General
Thống đốc bank Nhà nước việt nam tiếng Anh là gì?Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt NamThống đốc bank Nhà nước nước ta tiếng Anh là Governor of the State bank of Viet Nam
Bộ trưởng, nhà nhiệm Ủy ban dân tộc bản địa tiếng Anh là gì?Bộ trưởng, công ty nhiệm Ủy ban Dân tộcBộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban dân tộc bản địa tiếng Anh là Minister, Chairman/Chairwoman of the Committee for Ethnic Affairs
Bộ trưởng, nhà nhiệm Văn phòng cơ quan chỉ đạo của chính phủ tiếng Anh là gì?Bộ trưởng, công ty nhiệm Văn phòng chính phủBộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng cơ quan chỉ đạo của chính phủ tiếng Anh là Minister, Chairman/Chairwoman of the Office of the Government

5. Văn phòng quản trị nước và chức danh Lãnh đạo Văn phòng

Tên giờ đồng hồ ViệtTên giờ đồng hồ Anh
Văn phòng chủ tịch nước giờ đồng hồ Anh là gì?Văn phòng chủ tịch nướcVăn phòng chủ tịch nước giờ đồng hồ Anh là Office of the President
Chủ nhiệm Văn phòng chủ tịch nước giờ Anh là gì?Chủ nhiệm Văn phòng quản trị nướcChủ nhiệm Văn phòng quản trị nước giờ đồng hồ Anh là Chairman/Chairwoman of the Office of the President
Phó công ty nhiệm Văn phòng chủ tịch nước giờ Anh là gì?Phó chủ nhiệm Văn phòng quản trị nướcPhó công ty nhiệm Văn phòng chủ tịch nước giờ Anh là Vice Chairman/Chairwoman of the Office of the President
Trợ lý chủ tịch nước tiếng Anh là gì?Trợ lý chủ tịch nướcTrợ lý chủ tịch nước giờ đồng hồ Anh là Assistant lớn the President

6.

Xem thêm: Cách Chặn Số Lạ Ngoài Danh Bạ Cho Iphone Và Android, Access DeniedXem thêm: Vùng Xanh Vùng Đỏ Cần Thơ - Cần Thơ: Áp Dụng Cấp Độ 3 Phòng Chống Covid

Thương hiệu chung của những đơn vị nằm trong Bộ, cơ sở ngang bộ

Tên tiếng ViệtTên giờ Anh
Văn phòng bộ tiếng Anh là gì?Văn chống BộVăn phòng cỗ tiếng Anh là Ministry Office
Thanh tra bộ tiếng Anh là gì?Thanh tra BộThanh tra cỗ tiếng Anh là Ministry Inspectorate
Tổng cục tiếng Anh là gì?Tổng cụcTổng cục tiếng Anh là Directorate
Ủy ban tiếng Anh là gì?Ủy banỦy ban giờ đồng hồ Anh là Committee/Commission
Cục tiếng Anh là gì?CụcCục tiếng Anh là Department/Authority/Agency
Vụ giờ đồng hồ Anh là gì?VụVụ tiếng Anh là Department
Học viện tiếng Anh là gì?Học việnHọc viện giờ Anh là Academy
Viện giờ Anh là gì?ViệnViện giờ Anh là Institute
Trung vai trung phong tiếng Anh là gì?Trung tâmTrung trọng điểm tiếng Anh là Centre
Ban giờ Anh là gì?BanBan giờ Anh là Board
Phòng giờ đồng hồ Anh là gì?PhòngPhòng tiếng Anh là Division
Vụ tổ chức triển khai Cán cỗ tiếng Anh là gì?Vụ tổ chức Cán bộVụ tổ chức triển khai Cán cỗ tiếng Anh là Department of Personnel và Organisation
Vụ Pháp chế giờ Anh là gì?Vụ Pháp chếVụ Pháp chế tiếng Anh là Department of Legal Affairs
Vụ đúng theo tác thế giới tiếng Anh là gì?Vụ bắt tay hợp tác quốc tếVụ hòa hợp tác nước ngoài tiếng Anh là Department of International Cooperation

7. Chức vụ từ cấp Thứ trưởng và tương đương đến nhân viên các Bộ, ban ngành ngang Bộ

Tên giờ ViệtTên giờ đồng hồ Anh
Thứ trưởng sở tại tiếng Anh là gì?Thứ trưởng thường trựcThứ trưởng trực thuộc tiếng Anh là Permanent Deputy Minister
Thứ trưởng giờ đồng hồ Anh là gì?Thứ trưởngThứ trưởng giờ Anh là Deputy Minister
Tổng cục trưởng giờ Anh là gì?Tổng viên trưởngTổng cục trưởng giờ Anh là Director General
Phó Tổng viên trưởng tiếng Anh là gì?Phó Tổng cục trưởngPhó Tổng viên trưởng giờ Anh là Deputy Director General
Phó công ty nhiệm sở tại tiếng Anh là gì?Phó nhà nhiệm thường trựcPhó công ty nhiệm trực thuộc tiếng Anh là Permanent Vice Chairman/Chairwoman
Phó nhà nhiệm giờ Anh là gì?Phó chủ nhiệmPhó chủ nhiệm giờ đồng hồ Anh là Vice Chairman/Chairwoman
Trợ lý bộ trưởng tiếng Anh là gì?Trợ lý bộ trưởngTrợ lý bộ trưởng tiếng Anh là Assistant Minister
Chủ nhiệm Ủy ban giờ Anh là gì?Chủ nhiệm Ủy banChủ nhiệm Ủy ban giờ Anh là Chairman/Chairwoman of Committee
Phó công ty nhiệm Ủy ban tiếng Anh là gì?Phó công ty nhiệm Ủy banPhó công ty nhiệm Ủy ban tiếng Anh là Vice Chairman/Chairwoman of Committee
Chánh Văn phòng cỗ tiếng Anh là gì?Chánh văn phòng BộChánh Văn phòng bộ tiếng Anh là Chief of the Ministry Office
Phó Chánh Văn phòng cỗ tiếng Anh là gì?Phó Chánh văn phòng và công sở BộPhó Chánh Văn phòng cỗ tiếng Anh là Deputy Chief of the Ministry Office
Cục trưởng giờ Anh là gì?Cục trưởngCục trưởng giờ đồng hồ Anh là Director General
Phó viên trưởng tiếng Anh là gì?Phó viên trưởngPhó cục trưởng giờ đồng hồ Anh là Deputy Director General
Vụ trưởng giờ đồng hồ Anh là gì?Vụ trưởngVụ trưởng giờ Anh là Director General
Phó Vụ trưởng giờ Anh là gì?Phó Vụ trưởngPhó Vụ trưởng tiếng Anh là Deputy Director General
Giám đốc học viện tiếng Anh là gì?Giám đốc học việnGiám đốc học viện tiếng Anh là President of Academy
Phó Giám đốc học viện chuyên nghành tiếng Anh là gì?Phó giám đốc Học việnPhó Giám đốc học viện chuyên nghành tiếng Anh là Vice President of Academy
Viện trưởng giờ Anh là gì?Viện trưởngViện trưởng tiếng Anh là Director of Institute
Phó Viện trưởng giờ Anh là gì?Phó Viện trưởngPhó Viện trưởng giờ Anh là Deputy Director of Institute
Giám đốc Trung trung khu tiếng Anh là gì?Giám đốc Trung tâmGiám đốc Trung trọng tâm tiếng Anh là Director of Centre
Phó chủ tịch Trung trung khu tiếng Anh là gì?Phó người đứng đầu Trung tâmPhó người có quyền lực cao Trung trọng tâm tiếng Anh là Deputy Director of Centre
Trưởng chống tiếng Anh là gì?Trưởng phòngTrưởng phòng tiếng Anh là Head of Division
Phó trưởng phòng tiếng Anh là gì?Phó trưởng phòngPhó trưởng chống tiếng Anh là Deputy Head of Division
Chuyên viên thời thượng tiếng Anh là gì?Chuyên viên cao cấpChuyên viên cao cấp tiếng Anh là Senior Official
Chuyên viên chủ yếu tiếng Anh là gì?Chuyên viên chínhChuyên viên bao gồm tiếng Anh là Principal Official
Chuyên viên giờ Anh là gì?Chuyên viênChuyên viên giờ đồng hồ Anh là Official
Thanh tra viên cao cấp tiêng Anh là gì?Thanh tra viên cao cấpThanh tra viên thời thượng tiếng Anh là Senior Inspector
Thanh tra viên chủ yếu tiếng Anh là gì?Thanh tra viên chínhThanh tra viên chủ yếu tiếng Anh là Principal Inspector
Thanh tra viên tiếng Anh là gì?Thanh tra viênThanh tra viên giờ Anh là Inspector

8. Chức danh của Lãnh đạo những Cơ quan tiền thuộc bao gồm phủ

Tên giờ ViệtTên giờ đồng hồ Anh
Trưởng ban làm chủ Lăng quản trị Hồ Chí Minh tiếng Anh là gì?Trưởng ban cai quản Lăng chủ tịch Hồ Chí MinhTrưởng ban thống trị Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh giờ Anh là Director of Ho chi Minh Mausoleum Management
Phó Trưởng ban thống trị Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh giờ Anh là gì?Phó Trưởng ban cai quản Lăng quản trị Hồ Chí MinhPhó Trưởng ban cai quản Lăng quản trị Hồ Chí Minh giờ Anh là Deputy Director of Ho đưa ra Minh Mausoleum Management
Tổng Giám đốc bảo đảm xã hội vn tiếng Anh là gì?Tổng Giám đốc bảo hiểm xã hội Việt NamTổng Giám đốc bảo đảm xã hội nước ta tiếng Anh là General Director of Viet nam Social Security
Phó tgđ Bảo hiểm xóm hội vn tiếng Anh là gì?Phó tổng giám đốc Bảo hiểm buôn bản hội Việt NamPhó tổng giám đốc Bảo hiểm thôn hội vn tiếng Anh là Deputy General Director of Viet nam giới Social Security
Tổng chủ tịch Thông tấn xã nước ta tiếng Anh là gì?Tổng người đứng đầu Thông tấn xóm Việt NamTổng giám đốc Thông tấn xã nước ta tiếng Anh là General Director of Viet nam giới News Agency
Phó tgđ Thông tấn xã nước ta tiếng Anh là gì?Phó tgđ Thông tấn làng mạc Việt NamPhó tgđ Thông tấn xã việt nam tiếng Anh là Deputy General Director of Viet phái nam News Agency
Tổng người có quyền lực cao Đài giờ đồng hồ nói việt nam tiếng Anh là gì?Tổng người có quyền lực cao Đài tiếng nói của một dân tộc Việt NamTổng chủ tịch Đài giờ nói việt nam tiếng Anh là General Director of Voice of Viet Nam
Phó tgđ Đài giờ đồng hồ nói việt nam tiếng Anh là gì?Phó tổng giám đốc Đài tiếng nói của một dân tộc Việt NamPhó tgđ Đài tiếng nói vn tiếng Anh là Deputy General Director of Voice of Viet Nam
Tổng chủ tịch Đài Truyền hình nước ta tiếng Anh là gì?Tổng người đứng đầu Đài truyền hình Việt NamTổng người có quyền lực cao Đài Truyền hình nước ta tiếng Anh là General Director of Viet phái nam Television
Phó tổng giám đốc Đài Truyền hình vn tiếng Anh là gì?Phó tổng giám đốc Đài truyền ảnh Việt NamPhó tgđ Đài Truyền hình nước ta tiếng Anh là Deputy General Director of Viet phái mạnh Television
Giám đốc học viện Chính trị – Hành chính nước nhà Hồ Chí Minh giờ đồng hồ Anh là gì?

Giám đốc học viện chuyên nghành Chính trị – Hành chính đất nước Hồ Chí Minh

Giám đốc học viện Chính trị – Hành chính non sông Hồ Chí Minh giờ Anh là President of Ho bỏ ra Minh National Academy of Politics and Public Administration
Phó Giám đốc học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tiếng Anh là gì?Phó Giám đốc học viện Chính trị – Hành chính non sông Hồ Chí MinhPhó Giám đốc học viện Chính trị – Hành chính non sông Hồ Chí Minh giờ đồng hồ Anh là Vice President of Ho đưa ra Minh National Academy of Politics & Public Administration
Chủ tịch Viện công nghệ và technology Việt phái mạnh tiếng Anh là gì?Chủ tịch Viện kỹ thuật và technology Việt NamChủ tịch Viện công nghệ và technology Việt nam tiếng Anh là President of Viet nam giới Academy of Science and Technology
Phó quản trị Viện khoa học và technology Việt nam giới tiếng Anh là gì?Phó chủ tịch Viện kỹ thuật và công nghệ Việt NamPhó quản trị Viện kỹ thuật và công nghệ Việt phái mạnh tiếng Anh là Vice President of Viet phái nam Academy of Science and Technology
Chủ tịch Viện kỹ thuật Xã hội nước ta tiếng Anh là gì?Chủ tịch Viện khoa học Xã hội Việt NamChủ tịch Viện công nghệ Xã hội việt nam tiếng Anh là President of Viet phái mạnh Academy of Social Sciences
Phó quản trị Viện công nghệ Xã hội việt nam tiếng Anh là gì?Phó chủ tịch Viện công nghệ Xã hội Việt NamPhó quản trị Viện khoa học Xã hội vn tiếng Anh là Vice President of Viet nam giới Academy of Social Sciences

9. Tên của các đơn vị và chức vụ Lãnh đạo của các đơn vị cung cấp tổng cục (Tổng cục, Ủy ban …)

Tên tiếng ViệtTên giờ đồng hồ Anh
Văn chống tiếng Anh là gì?Văn phòngVăn chống tiếng Anh là Office
Chánh văn phòng tiếng Anh là gì?Chánh Văn phòngChánh công sở tiếng Anh là:Chief of Office
Phó Chánh văn phòng công sở tiếng Anh là gì?Phó Chánh Văn phòngPhó Chánh công sở tiếng Anh là Deputy Chief of Office
Cục giờ Anh là gì?

Cục

Cục giờ Anh là Department
Cục trưởng tiếng Anh là gì?Cục trưởngCục trưởng tiếng Anh là Director
Phó viên trưởng giờ Anh là gì?Phó viên trưởngPhó cục trưởng giờ đồng hồ Anh là Deputy Director
Vụ tiếng Anh là gì?VụVụ tiếng Anh là Department
Vụ trưởng giờ đồng hồ Anh là gì?Vụ trưởngVụ trưởng giờ Anh là Director
Phó Vụ trưởng giờ đồng hồ Anh là gì?Phó Vụ trưởngPhó Vụ trưởng giờ đồng hồ Anh là Deputy Director
Ban giờ đồng hồ Anh là gì?BanBan giờ Anh là Board
Trưởng Ban tiếng Anh là gì?Trưởng BanTrưởng Ban giờ Anh là Head
Phó trưởng phòng ban tiếng Anh là gì?Phó Trưởng BanPhó trưởng ban tiếng Anh là Deputy Head
Chi viên tiếng Anh là gì?Chi cụcChi viên tiếng Anh là Branch
Chi viên trưởng giờ Anh là gì?Chi viên trưởngChi cục trưởng giờ Anh là Manager
Chi viên phó tiếng Anh là gì?Chi cục phóChi viên phó tiếng Anh là Deputy Manager
Phòng giờ Anh là gì?PhòngPhòng giờ Anh là Division
Trưởng chống tiếng Anh là gì?Trưởng phòngTrưởng phòng tiếng Anh là: Head of Division
Phó Trưởng phòng tiếng Anh là gì?Phó Trưởng phòngPhó Trưởng chống tiếng Anh là: Deputy Head of Division

10. Thương hiệu thủ đô, thành phố, tỉnh, quận, huyện, làng mạc và các đơn vị trực thuộc

Tên tiếng ViệtTên giờ đồng hồ Anh
Thủ đô hà nội tiếng Anh là gì?Thủ đô Hà NộiThủ đô thủ đô hà nội tiếng Anh là tp hà nội Capital
Thành phố giờ đồng hồ Anh là gì?Thành phố

Ví dụ: thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố tiếngh Anh là City

Ví dụ: Ho chi Minh City

Tỉnh giờ đồng hồ Anh là gì?Tỉnh

Ví dụ: tỉnh giấc Hà Nam

Tỉnh giờ đồng hồ Anh là Province

Ví dụ: Ha nam Province

Quận, thị xã tiếng Anh là gì?Quận, Huyện

Ví dụ: Quận tía Đình

Quận, huyện tiếng Anh là District

Ví dụ: bố Dinh District

Xã tiếng Anh là gì?Xã

Ví dụ: làng Quang Trung

Xã giờ Anh là Commune

Ví dụ: quang đãng Trung Commune

Phường tiếng Anh là gì?Phường

Ví dụ: Phường Tràng Tiền

Phường giờ Anh là Ward

Ví dụ: Trang Tien Ward

Thôn/Ấp/Bản/Phum giờ đồng hồ Anh là gì?Thôn/Ấp/Bản/PhumThôn/Ấp/Bản/Phum tiếng Anh là Hamlet, Village
Ủy ban dân chúng (các cung cấp từ tp trực nằm trong Trung ương, tỉnh mang đến xã, phường) giờ Anh là gì?Ủy ban quần chúng. # (các cung cấp từ thành phố trực thuộc Trung ương, tỉnh mang lại xã, phường)Ủy ban quần chúng. # (các cấp từ thành phố trực nằm trong Trung ương, tỉnh đến xã, phường) tiếng Anh là People’s Committee
Ví dụ:- ubnd Thành phố hồ nước Chí Minh- ubnd tỉnh lạng ta Sơn– ubnd huyện Đông AnhVí dụ:

– People’s Committee of Ho chi Minh City- People’s Committee of Lang Son Province– People’s Committee of Dong Anh District

– ubnd xã Mễ Trì giờ đồng hồ Anh là gì?UBND xóm Mễ Trì– ubnd xã Mễ Trì giờ đồng hồ Anh là People’s Committee of Me Tri Commune
– ủy ban nhân dân phường Tràng tiền tiếng Anh là gì?UBND phường Tràng Tiền– ủy ban nhân dân phường Tràng tiền tiếng Anh là People’s Committee of Trang Tien Ward
Văn chống tiếng Anh là gì?

Văn phòng

Văn phòng tiếng Anh là Office
Sở tiếng Anh là gì?Sở

Ví dụ: Sở ngoại vụ Hà Nội

Sở giờ Anh là Department

Ví dụ: Ha Noi External Relations Department

Ban giờ đồng hồ Anh là gì?BanBan tiếng Anh là Board
Phòng (trực nằm trong UBND) giờ Anh là gì?Phòng (trực ở trong UBND)Phòng (trực nằm trong UBND) tiếng Anh là Committee Division
Thị xã, thị trấn tiếng Anh là gì?:Ví dụ: Thị thôn Sầm SơnThị xã, thị trấn tiếng Anh là: Town

Ví dụ: Sam Son Town

11. Chức vụ lãnh đạo, cán cỗ công chức chính quyền địa phương các cấp

Tên giờ ViệtTên giờ Anh
Chủ tịch Ủy ban quần chúng tiếng Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban nhân dânChủ tịch Ủy ban nhân dân tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of the People’s Committee
Ví dụ:- chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà NộiVí dụ:- Chairman/Chairwoman of Ha Noi People’s Committee
– chủ tịch Ủy ban nhân dân tp.hồ chí minh tiếng Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban nhân dân tp Hồ Chí Minh– chủ tịch Ủy ban nhân dân tp hcm tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of Ho chi Minh đô thị People’s Committee
– chủ tịch Ủy ban quần chúng. # tỉnh Hà nam giới tiếng Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # tỉnh Hà Nam– quản trị Ủy ban dân chúng tỉnh Hà nam giới tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of Ha phái nam People’s Committee
– chủ tịch Ủy ban nhân dân tp Huế tiếng Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế– chủ tịch Ủy ban nhân dân tp Huế giờ Anh là Chairman/Chairwoman of Hue People’s Committee
– quản trị Ủy ban dân chúng huyện Đông Anh giờ đồng hồ Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban quần chúng huyện Đông Anh– quản trị Ủy ban quần chúng huyện Đông Anh giờ đồng hồ Anh là Chairman/Chairwoman of Dong Anh District People’s Committee
– chủ tịch Ủy ban quần chúng xã Đình Bảng tiếng Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban quần chúng xã Đình Bảng– chủ tịch Ủy ban quần chúng. # xã Đình Bảng giờ Anh là Chairman/Chairwoman of Dinh Bang Commune People’s Committee
– quản trị Ủy ban nhân dân phường Tràng chi phí tiếng Anh là gì?Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # phường Tràng Tiền– chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tràng tiền tiếng Anh là Chairman/Chairwoman of Trang Tien Ward People’s Committee
Phó quản trị Thường trực Ủy ban quần chúng tiếng Anh là gì?Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dânPhó chủ tịch Thường trực Ủy ban dân chúng tiếng Anh là Permanent Vice Chairman/Chairwoman of the People’s Committee
Phó quản trị Ủy ban quần chúng. # tiếng Anh là gì?Phó quản trị Ủy ban nhân dânPhó chủ tịch Ủy ban quần chúng. # tiếng Anh là Vice Chairman/Chairwoman of the People’s Committee
Ủy viên Ủy ban quần chúng. # tiếng Anh là gì?Ủy viên Ủy ban nhân dânỦy viên Ủy ban quần chúng. # tiếng Anh là member of the People’s Committee
Giám đốc Sở giờ Anh là gì?Giám đốc SởGiám đốc Sở giờ Anh là Director of Department
Phó giám đốc Sở giờ đồng hồ Anh là gì?Phó giám đốc SởPhó giám đốc Sở tiếng Anh là Deputy Director of Department
Chánh văn phòng tiếng Anh là gì?Chánh Văn phòngChánh văn phòng công sở tiếng Anh là Chief of Office
Phó Chánh văn phòng công sở tiếng Anh là gì?Phó Chánh Văn phòngPhó Chánh văn phòng tiếng Anh là Deputy Chief of Office
Chánh điều tra tiếng Anh là gì?Chánh Thanh traChánh điều tra tiếng Anh là Chief Inspector
Phó Chánh thanh tra tiếng Anh là gì?Phó Chánh Thanh traPhó Chánh điều tra tiếng Anh là Deputy Chief Inspector
Trưởng chống tiếng Anh là gì?Trưởng phòngTrưởng phòng tiếng Anh là Head of Division
Phó Trưởng chống tiếng Anh là gì?Phó Trưởng phòngPhó Trưởng phòng tiếng Anh là Deputy Head of Division
Chuyên viên cao cấp tiêng Anh là gì?Chuyên viên cao cấpChuyên viên thời thượng tiếng Anh là Senior Official
Chuyên viên thiết yếu tiếng Anh là gì?Chuyên viên chínhChuyên viên bao gồm tiếng Anh là Principal Official
Chuyên viên giờ đồng hồ Anh là gì?Chuyên viênChuyên viên giờ Anh là: Official
Như vậy, văn bạn dạng này cũng đáp ứng nhu cầu phần như thế nào tên các cơ quan ban ngành sở bởi tiếng Anh, hay bộ máy nhà nước việt nam bằng giờ đồng hồ Anh đã làm được ghi không hề thiếu trong phụ lục này, từ đó giúp thống nhất bản dịch đối với tên chính quyền đoàn sở.