DRILLING LÀ GÌ

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Drilling là gì

*
*
*

drilling
*

drilling danh từ việc gieo mạ theo hàng việc khoan lỗ
<"driliɳ> o sự khoan o phương pháp khoan § air drilling : phương pháp khoan khí nén § cable drilling : sự khoan cáp § canadian drilling : sự khoan kiểu Canada (một kiểu khoan đập) § chilled-shot drilling : sự khoan bi § churn drilling : sự khoan cáp, sự khoan đập § contract drilling : sự khoan theo hợp đồng § controlled directional drilling : sự khoan định hướng § conventional drilling : sự khoan cổ điển (phương pháp khoan quay) § counter flush drilling : sự khoan biểu bơm ngược § deep drilling : sự khoan sâu § đá quí drilling : sự khoan bằng lưỡi khoan kim cương § diamond core drilling : sự khoan lấy mẫu lồi bằng lưỡi khoan kim cương § directional drilling : sự khoan định hướng § dry drilling : sự khoan thô § electric drilling : sự khoan điện § electric bottom hole drilling : sự khoan điện (động cơ điện đặt tức thì trên lưới khoan) § exploitation drilling : sự khoan khai quật § exploratory drilling : sự khoan thăm dò § inclination drilling : sự khoan xiên § jump drilling : sự khoan cáp § jet bit drilling : sự khoan bằng lưỡi khoan gồm tia phun § hand drilling : sự khoan bằng tay § hydraulic drilling : sự khoan thủy lực § lateral drilling : sự khoan mặt § multiple drilling : sự khoan nhiều lỗ (từ một vị trí trung tâm) § oil well drilling : sự khoan giếng dầu § offshore drilling : sự khoan quanh đó biển § Pensylvania drilling : sự khoan kiểu Pensylvania (khoan cáp) § percussion drilling : sự khoan xung động § pressure drilling : sự khoan dưới áp lực § proved-area drilling : sự khoan vạc triển mỏ § rock drilling : sự khoan đá § rope drilling : sự khoan cáp § rotary drilling : sự khoan xoay § shallow drilling : sự khoan nông § shot drilling : sự khoan bi § shot chip core drilling : sự lấy mẫu lõi bằng khoan bi § shot-hole drilling : sự khoan nổ địa chấn § slant drilling : sự khoan xiên, sự khoan lệch § straight hole drilling : sự khoan lỗ thẳng § structural core drilling : sự khoan xác định cầu trục địa chất § subsea drilling : sự khoan dưới đáy biển § subsalt drilling : sự khoan dưới tầng muối § thermic drilling : sự khoan nhiệt § turbor drilling : sự khoan tuabin § turnkey drilling : sự khoan theo hợp đồng kiểu chìa khóa trao tay § water-flush drilling : sự khoan giếng nông tất cả bơm nước
*

*Xem thêm: Ăn Gì Để Kích Thích Trứng Phát Triển, Để Trứng Phát Triển Nhanh Và Dễ Thụ Thai

*

Tra câu | Đọc báo giờ đồng hồ Anh

drilling

Từ điển WordNet


n.


n.

a tool with a sharp point and cutting edges for making holes in hard materials (usually rotating rapidly or by repeated blows)(military) the training of soldiers to march (as in ceremonial parades) or khổng lồ perform the manual of arms

v.

train in the military, e.g., in the use of weaponsteach by repetitionundergo military training or do military exercises


Xem thêm: Cách Chèn Âm Thanh Vào Powerpoint 2007 2010 2013, Chèn File Âm Thanh Vào Powerpoint 2007

English Synonym và Antonym Dictionary

drills|drilled|drillingsyn.: condition discipline exercise instruct practice prepare teach tool train