Elbow là gì

     
elbow tức thị gì, định nghĩa, các sử dụng cùng ví dụ trong giờ Anh. Bí quyết phát âm elbow giọng phiên bản ngữ. Từ bỏ đồng nghĩa, trái nghĩa của elbow.

Bạn đang xem: Elbow là gì


Từ điển Anh Việt

elbow

/elbou/

* danh từ

khuỷu tay; khuỷu tay áo

góc, khuỷu (giống khuỷu tay)

at ssomeone"s elbow

ở cạnh nách ai

to crock (lift) one"s elbow

hay chè chén

out at elbows

sờn khuỷu, thủng khuỷu tay (áo)

nghèo xơ nghèo xác (người)

to rub elbows with someone

sát cánh cùng với ai

to rub elbow with death: suýt chết

up khổng lồ the elbows in work

bận rộn, ám muội mặt mũi

* ngoại động từ

thúc (bằng) khuỷu tay, hích

to elbow someone aside: thúc ai ra một bên

to elbow one"s way through the crowd: thúc khuỷu tay đi lách qua đám đông

to elbow someone off (out off) something: hích ai thoát ra khỏi cái gì, loại ai thoát ra khỏi cái gì

* nội hễ từ

lượn khúc (đường đi, sông...)


Từ điển Anh Việt - chuyên ngành

elbow

* kỹ thuật

khuỷu

khuỷu nối

khuỷu nối ống

khuỷu ống

ống cút

ống góp

ống khuỷu

ống nhánh

ống nối

xây dựng:

khủy tay

vật lý:

khuỷu (tay máy)


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: học từ vựng tiếng Anh
9,0 MB
Học từ mới mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập cùng kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích vừa lòng từ điển Anh Việt, Anh Anh với Việt Anh với tổng cộng 590.000 từ.

Xem thêm: Kimochi Nghĩa Là Gì ? Ý Nghĩa Và Lưu Ý Khi Dùng Từ “Nhạy Cảm” Này


*

Từ liên quan
Hướng dẫn biện pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để lấy con trỏ vào ô kiếm tìm kiếm cùng để thoát khỏi.Nhập từ cần tìm vào ô tra cứu kiếm với xem các từ được nhắc nhở hiện ra mặt dưới.Khi nhỏ trỏ đang phía bên trong ô kiếm tìm kiếm,sử dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> để dịch chuyển giữa các từ được gợi ý.Sau đó thừa nhận (một lần nữa) để xem chi tiết từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp loài chuột ô tra cứu kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ đề nghị tìm vào ô search kiếm cùng xem các từ được lưu ý hiện ra mặt dưới.Nhấp chuột vào từ ao ước xem.

Xem thêm: Take In Nghĩa Là Gì, Ý Nghĩa Của Một Số Cụm Từ Khác Với Take


Lưu ý
Nếu nhập tự khóa thừa ngắn bạn sẽ không nhận thấy từ bạn muốn tìm trong list gợi ý,khi đó các bạn hãy nhập thêm những chữ tiếp theo để hiển thị từ bao gồm xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*