Hóa 11 Trang 22 Bài 4

     

Hướng dẫn giải bài 5. Luyện tập: Axit, bazơ với muối. Bội phản ứng hội đàm ion vào dung dịch các chất năng lượng điện li sgk chất hóa học 11. Nội dung bài xích Giải bài xích 1 2 3 4 5 6 7 trang 22 23 sgk hóa học 11 bao gồm đầy đầy đủ phần triết lý và bài xích tập, đi kèm theo công thức, phương trình hóa học, chăm đề… gồm trong SGK sẽ giúp đỡ các em học viên học xuất sắc môn hóa học 11, ôn thi giỏi nghiệp thpt quốc gia.

Bạn đang xem: Hóa 11 trang 22 bài 4


I – KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG

1. Thuyết axit – bazơ của A-rê-ni-út.

– Axit là hóa học khi chảy trong nước phân li ra ion H+.

– Bazơ là những chất lúc tan trong nước phân li ra ion OH–

– Hiđroxit lưỡng tính khi tan trong nước vừa rất có thể phân li như axit vừa phân li như bazơ.

– số đông các muối khi tan trong nước, điện li trọn vẹn ra cation kim loại (hoặc cation NH4+) cùng anion nơi bắt đầu axit.

Nếu nơi bắt đầu axit còn đựng hiđro có tính axit, thì cội đó năng lượng điện li yếu đuối ra cation H+ và anion gốc axit.

2. Tích số ion của nước là KH2O = =10-14 M (đo ở 25oC). Nó là hằng số trong nước cũng như trong dung dịch loãng của các chất không giống nhau.

3. Giá trị với pH đặc thù cho các môi trường xung quanh :

Môi trường trung tính : = 10-7 M tuyệt pH = 7,0


Môi ngôi trường axit : > 10-7 M xuất xắc pH +> -7 M xuất xắc pH > 7,0

4. bội phản ứng điều đình ion trong dung dịch những chất điện li chỉ xẩy ra khi có ít nhất một trong số điều khiếu nại sau :

a) tạo thành chất kết tủa.

b) chế tạo thành chất điện li yếu.

c) sinh sản thành chất khí.

Xem thêm: Tại Sao Lượt Theo Dõi Trên Facebook Không Tăng, Tại Sao Follow Không Tăng Trên Facebook

5. Phương trình ion rút gọn mang đến biết bản chất của làm phản ứng trong dung dịch các chất điện li. Trong phương trình ion rút gọn của bội nghịch ứng, bạn ta lược vứt những ion không tham gia phản ứng. Còn phần đa chất kết tủa, năng lượng điện li yếu, hóa học khí được không thay đổi dưới dạng phân tử.

*

II – BÀI TẬP

Dưới đó là phần trả lời Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 22 23 sgk chất hóa học 11 không thiếu thốn và gọn ghẽ nhất. Nội dung cụ thể bài giải các bài tập các bạn xem sau đây:


1. Giải bài 1 trang 22 hóa 11

Viết phương trình năng lượng điện li của những chất sau: K2S, Na2HPO4, NaH2PO4, Pb(OH)2, HBrO, HF, HClO4.

Bài giải:

✔ K2S → 2K+ + S2-

✔ Na2HPO4 → 2Na+ + HPO42-

HPO42- ⇆ H+ + PO43-

✔ NaH2PO4 → Na+ + H2PO4–


H2PO4– ⇆ H+ + HPO42-

HPO42- ⇆ H+ + PO43-

✔ Pb(OH)2 ⇆ Pb2+ + 2OH– (phân li mẫu mã bazơ)

Hoặc: H2PbO2 ⇆ 2H+ + PbO22- (phân li giao diện axit)

✔ HBrO ⇆ H+ + BrO–

✔ HF ⇆ H+ + F–


✔ HClO4 ⇆ H+ + ClO4–

2. Giải bài bác 2 trang 22 hóa 11

Một dung dịch có = 0,010M. Tính với pH của dung dịch. Môi trường xung quanh của dung nhờn này là axit, trung tính tuyệt kiềm ? Hãy cho thấy màu của quỳ tím trong dung dịch này.

Bài giải:

Ta có: = 1,0.10-2 M

= $frac1,0.10^-14$ = $frac1,0.10^-141,0.10^-2$ = 1,0.10-12 M

→ pH = -log = -log(1,0.10-2) = 2


Vậy dung chất dịch này là axit, quỳ tím vào dung dịch này còn có màu đỏ.

3. Giải bài 3 trang 22 hóa 11

Một dung dịch bao gồm pH = 9,0. Tính độ đậm đặc mol của H+ và OH– trong dung dịch? Hãy cho thấy màu của phenolphtalein trong dung dịch này?

Bài giải:

Ta có: pH = 9,0 ≥ = 10-9

= $frac1,0.10^-14$ = $frac1,0.10^-141,0.10^-9$ = 1,0.10-5 M

Cho phenolphtalein vào dung chất dịch này sẽ thấy phenolphtalein đưa thành màu hồng (khi pH ≥ 8,3 phenolphtalein đổi màu)

4. Giải bài bác 4 trang 22 hóa 11

Viết các phương trình phân tử và ion rút gọn của những phản ứng (nếu có) xảy ra trong hỗn hợp giữa các cặp hóa học sau:

a) Na2CO3 + Ca(NO3)2

b) FeSO4 + NaOH (loãng)

c) NaHCO3 + HCl

d) NaHCO3+ NaOH

e) K2CO3+ NaCl

g) Pb(OH)2 (r) + HNO3

h) Pb(OH)2 (r) + NaOH

i) CuSO4 + Na2S

Bài giải:

Phương trình:

a) Na2CO3 + Ca(NO3)2 → 2NaNO3 + CaCO3

Ca2+ + CO32- → CaCO3 ↓

b) FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2 + Na2SO4

Fe2+ + 2OH– → Fe(OH)2↓

c) NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O

HCO3– + H+ → CO2 ↑ + H2O

d) NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

HCO3– + OH– → H2O + CO32-

e) K2CO3 + NaCl → không phản ứng

g) Pb(OH)2 + 2HNO3 → Pb(NO3)2 + 2H2O

Pb(OH)2(r) + 2H+ → Pb2+ + 2H2O

h) Pb(OH)2 + 2NaOH → Na2PbO2 + 2H2O

Pb(OH)2(r) + 2OH– → PbO22- + 2H2O

i) CuSO4 + Na2S → CuS + Na2SO4

Cu2+ + S2– → CuS↓.

5. Giải bài xích 5 trang 23 hóa 11


Phản ứng thương lượng ion trong dung dịch những chất điện li chỉ xẩy ra khi

A. Các chất bội nghịch ứng đề nghị là đều chất dễ dàng tan.

B. Các chất bội nghịch ứng nên là phần đa chất năng lượng điện li mạnh.

C. Một số trong những ion vào dung dịch phối kết hợp được cùng nhau làm giảm nồng độ ion của chúng

D. Phản nghịch ứng chưa phải là thuận nghịch.

Bài giải:

Phản ứng hiệp thương ion trong hỗn hợp chỉ xảy ra khi một trong những ion vào dung dịch phối kết hợp được cùng nhau làm bớt nồng độ ion của chúng.

⇒ Đáp án C.

6. Giải bài xích 6 trang 23 hóa 11

Kết tủa CdS (hình 1,7a) được chế tác thành bởi dung dịch các cặp hóa học nào dưới đây:

A. CdCl2 + NaOH

B. Cd(NO3)2 + H2S

C. Cd(NO3)2 + HCl

D. CdCl2 + Na2SO4

Bài giải:

Ta có:

Cd(NO3)2 + H2S → CdS↓ + 2HNO3

⇒ Đáp án B.

Xem thêm: Hướng Dẫn 3 Cách Cài Đặt Driver Âm Thanh Cho Win 10 Đơn Giản Nhất

7. Giải bài bác 7 trang 23 hóa 11

Viết phương trình hoá học tập (dưới dạng phân tử cùng ion rút gọn) của làm phản ứng hiệp thương ion trong dung dịch tạo thành từng hóa học kết tủa sau:Cr(OH)3 ; Al(OH)3; Ni(OH)2 (hình 1.7 b, c, d).

Bài giải:

Phương trình:

✔ CrCl3 + 3NaOH (đủ) → Cr(OH)3 ↓ + 3 NaCl

Cr3+ + 3OH– → Cr(OH)3 ↓

✔ AlCl3 + 3NaOH (đủ) Al(OH)3 ↓ + 3 NaCl

Al3+ + 3OH– → Al(OH)3 ↓

Hoặc: AlCl3 + 3NH3 (dư) + 3H2O → Al(OH)3 ↓ + 3NH4Cl

Al3+ + 3NH3 (dư) + 3H2O → Al(OH)3 ↓ + 3NH4+

✔ Ni(NO3)2 + 2NaOH → Ni(OH)2 ↓ + 2NaNO3

Ni2+ + 2OH– → Ni(OH)2 ↓

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đây là phần chỉ dẫn Giải bài bác 1 2 3 4 5 6 7 trang 22 23 sgk chất hóa học 11 đầy đủ, ngắn gọn và dễ nắm bắt nhất. Chúc chúng ta làm bài bác môn chất hóa học 11 tốt nhất!