HOD LÀ GÌ

     

Tôi có đầu tiên tham dự cuộc họp HODs, dịp đó tôi cũng không hiểu HODs là gì, chỉ nghĩ về nó là buổi họp của ban lãnh đạo. Tuy thế sau khi tò mò tôi biết HODs là viết tắt của các từ gì và từ bây giờ tôi xin phép được chia sẻ với những bạn.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Mô tả quá trình nhân viên IT khách hàng sạn

Trưởng phần tử IT (IT Manager)

Trưởng thành phần IT chịu đựng trách nhiệm quản lý toàn bộ vận động liên quan đến công nghệ thông tin của khách hàng sạn. Dưới thống trị IT tất cả thêm các vị trí như: Trợ lý, nhân viên cấp dưới IT, nhân viên thiết kế, nhân viên cấp dưới quản trị website ….

thanhphodong.vn vừa chia sẻ với các bạn HODs là gì? các HODs trong khách sạn. Hi vọng, số đông thông tin kỹ năng và kiến thức trên để giúp ích cho các bạn trong quá trình cũng như cuộc sống. Chúc các bạn sức khỏe cùng thành công!