Ideally Là Gì

     
Dĩ nhiên, ko phải toàn bộ những tín đồ trẻ tìm biện pháp làm ưa chuộng Đức Giê-hô-va đều có hoàn cảnh gia đình lý tưởng cả.

Bạn đang xem: Ideally là gì


The ideal place for that peace is within the walls of our own homes, where we have done all we can to make the Lord Jesus Christ the centerpiece.
Nơi lý tưởng để có được sự bình an đó là ở bên trong nhà của chúng ta, nơi chúng ta đã làm hết sức mình để đặt Chúa Giê Su Ky Tô làm trọng tâm.
The mission of the movement, according khổng lồ him, was the reinstatement of the absolute oneness of God, the rethanhphodong.vnval of Islam through the moral reformation of society along Islamic ideals, & the global propagation of Islam in its pristine form.
Nhiệm vụ của phong trào, theo ông, là phục hồi lại sự hiệp nhất hoàn hảo nhất của Thiên Chúa, sự phục hưng của đạo Hồi trải qua thanhphodong.vnệc cách tân đạo đức buôn bản hội theo các lý tưởng Hồi giáo, và sự tuyên truyền trái đất về Hồi giáo ở dạng nguyên sơ.
But some come khổng lồ thanhphodong.vnew the artist as their ideal, và by putting him on a pedestal, they make him into an idol.
Nhưng rồi không ít người đi đến chỗ xem fan nghệ sĩ như là mẫu người lý tưởng của mình và rồi đặt người đó lên bục cao, làm người đó phát triển thành một thần tượng.
Sometime-collaborators Koryūsai (1735 – c. 1790) và Kitao Shigemasa (1739–1820) were prominent depicters of women who also moved ukiyo-e away from the dominance of Harunobu"s idealism by focusing on contemporary urban fashions and celebrated real-world courtesans và geisha.
Bộ song với một vài thành phầm cộng tác cùng nhau Koryūsai (1735 – k. 1790) cùng Kitao Shigemasa (1739–1820) là phần nhiều tác giả miêu tả phụ cô bé nổi bật, những người cũng liên quan ukiyo-e rời xa khỏi sự thống trị của chủ nghĩa lý tưởng Harunobu bằng cách tập trung vào thời trang và năng động đô thị tiến bộ và tán dương phần lớn kỹ thanh nữ hạng sang cũng tương tự geisha trong nhân loại thực.
George Washington & Thomas Jefferson both became President while owning slaves, knowing that this peculiar institution contradicted the ideals và principles for which they fought a revolution.
George Washington & amp; Thomas Jefferson đang trở thành tổng thống lúc còn sở hữu nô lệ, dù điều này đi ngược với lý tưởng với nguyên tắc mà họ tranh đấu.
The original standard called for a maximum weight of 4 3⁄4 lb with the ideal weight of 3 3⁄4 lb, a rabbit designed lớn have the body type, ear carriage, and form size of a Holland Lop, combined with a short, easily maintained wool.
Các tiêu chuẩn ban sơ được call là cho một trọng lượng về tối đa là 4 3⁄4 lb cùng với trọng lượng lý tưởng của 3 3⁄4 lb, một bé thỏ được thiết kế để có những loại cơ thể, tai linh động, và size của một Holland Lop.
It has always been the elusive ideal khổng lồ ensure full participation of people affected by disasters in the humanitarian effort.
Đã luôn là một khái niệm hơi là khó thâu tóm thanhphodong.vnệc bảo đảm an toàn thanhphodong.vnệc gia nhập của mọi bạn bị tác động bởi những thiên tai trong nỗ lực nhân đạo.

Xem thêm: 8 Lợi Ích Ăn Ớt Chuông Có Tác Dụng Gì ? Ăn Thế Nào Đúng Cách?


The ideal savanna landscape is one of the clearest examples where human beings everywhere find beauty in similar thanhphodong.vnsual experience.
Khung cảnh đồng cả xa- van lý tưởng là một trong những trong phần đông ví dụ ví dụ nhất là địa điểm mà con người khắp phần đông nơi phân biệt vẻ rất đẹp trong cùng trải nghiệm thị giác
Vì cần thiết sống theo mọi lý tưởng cao nhưng ông đang giảng dạy, yêu cầu vị linh mục ưng thuận rằng ông sẽ thất bại.
Theo lý tưởng, trang đích cung cấp tin chính xác nhưng liên kết ra mắt hoặc quảng cáo hứa hẹn.
Hai khủng hoảng rủi ro nữa tương quan đến phương tiện truyền thông media xã hội phần đa là thực tiễn được lý tưởng hóa và sự đối chiếu gây suy yếu.
These included his foundation of burghs & regional markets, implementation of the ideals of Gregorian Reform, foundation of monasteries, Normanisation of the Scottish government, & the introduction of feudalism through immigrant French & Anglo-French knights.
Nó bao hàm thanhphodong.vnệc ra đời các thị trấn và chợ quần thể vực, tiến hành các lý tưởng của cải tân Gregorian, sự ra đời của những tu thanhphodong.vnện, Norman hóa chính quyền Scotland, cùng du nhập chính sách phong con kiến vào Scotland trải qua người nhập cư Pháp với hiệp sĩ Anglo-French.
What we want lớn ask is, is the outcome we get to lớn the mechanism, right, which goes lượt thích this is that equal khổng lồ the outcome that we would get, right, ideally and the better mechanism is, the closer it is lớn equal to what we ideally want.
Điều mà họ cần biết là, công dụng cuối của vẻ ngoài đó, đang giống công dụng lý tưởng mà lại ta dìm được.
NComputing offers a performance-based , hardwired VDI that it says is ideal for classrooms of up to lớn 30 users .
Ncomputing cung ứng một phương án VDI nối cứng dựa trên năng suất mà họ cho thấy sẽ lý tưởng cho các phòng học lên đến 30 người tiêu dùng .
I was a student in the"60s, a time of social upheaval và questioning, & -- on a personal cấp độ -- an awakening sense of idealism.
Vào trong thời điểm 60, tôi là một sinh thanhphodong.vnên trẻ, giữa nhưng biến động xã hội và luôn luôn trăn trở, cùng -- ở tầm cá nhân -- công ty nghĩa lý tưởng được thức tỉnh.
Shirō affirms lớn his adoptive father that he intends to devote his life to achiethanhphodong.vnng that distant ideal, much to lớn Kiritsugu"s chagrin.

Xem thêm: Cách Vẽ Đội Mũ Bảo Hiểm 2022, Vẽ Tranh Đội Mũ Xinh Bảo Vệ Chúng Mình 2022


Shiro khẳng định với người cha nuôi của anh ấy rằng anh bao gồm ý định cống hiến cuộc sống của bản thân mình để dành được lý tưởng của Kiritsugu.
Danh sách truy tìm vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M