Issued by là gì

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đã xem: Issued by là gì
Bạn đang xem: Issued by là gì

*

*

*Xem thêm: Chiến Dịch Điện Biên Phủ Được Quân Ta Đặt Mật Danh Là Gì? Điện Biên Phủ

*

issue /"isju:/ danh từ
sự vạc ra; sự phạt hành; sự gửi ra số báo (in ra); số lượng cho ra (tem...)the latest issue of a weekly: số tiên tiến nhất của một tờ báo hàng tuần sự việc (đang tranh câi, đã kiện cáo...); vụ việc chín muồi (có thể quyết định)at issue: sẽ tranh câi (vấn đề); không đồng ý với nhau (người) kết quả, hậu quả, sản phẩm (quân sự) số lượng (thức ăn, quần áo, súng đạn...) phát một lần (cho một fan lính, đến một 1-1 vị...) lần in (sách...) chiếc dõi, bé cáito die without issue: chết tuyệt giống sự đi ra, sự chảy ra, sự bốc ra, sự bay ra; lòi ra, lối thoát; cửa sông; loại chảy ra, cái thoát ra (y học) sự chảy máu, sự chảy mủ; lốt rạch đến chảy mủ (pháp lý) lợi tức, thu hoạch (đất đai...)to join issue with somebody on some point tiến hành tranh luận cùng với ai về một điểm gì; không gật đầu với ai về một điểm gìto take issue with somebody không đồng ý với ai; tranh cãi với ai ngoại đụng từ chuyển ra; phát hành, lưu giữ hành, in ra (quân sự) vạc (quần áo, đạn dược...) phạt ra, nhằm chảy ra nội đụng từ đi ra, tung ra, bóc tách ra, thoát ra được đưa ra; được phát hành, được giữ hành, được in ra xuất phát, bắt nguồn; là kết quả, là hậu quả thuộc dòng dõi; là lợi tức, là thu hoạch (của đất đai...)
*Xem thêm: 1️⃣ Ttc Là Gì ? Ttc Nghĩa Là Gì

n.

an important question that is in dispute và must be settled

the issue could be settled by requiring public education for everyone

politicians never discuss the real issues

v.

bring out an official document (such as a warrant)

English Synonym và Antonym Dictionary

issues|issued|issuingsyn.: campaign cause copy edition point principle problem publication question subject text theme topic