Lock up là gì

     
" class="title-header">Lock-Up là gì? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ như mẫu và trả lời cách áp dụng Lock-Up
*

1848 điểm

tranthuy92


Lock-Up là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, lấy một ví dụ mẫu và gợi ý cách sử dụng Lock-Up
*

Lock-Up là sự việc Khóa Lại; Đầu bốn Dài Hạn.Đây là thuật ngữ được sử dụng vào lĩnh vực kinh tế tài chính .