Lũy Thừa Bậc N Của A Là Gì

     
thanhphodong.vn share mọi thiết bị về trò chơi / ứng dụng / Thủ Thuật giành cho máy tính với rất nhiều tin hay duy nhất và phần nhiều thông tin kỹ năng hỏi đáp.
*

lũy quá bậc N của a là gì ? viết phương pháp nhân , phân chia 2 lũy thừa cùng cơ số phạt biểu những công thức trên bởi lời

GIÚP MIK VỚI BÍ QUÁ 

*

*

lũy vượt bậc n của a là gì ?

Viết cách làm nhân 2 lũy vượt cung cơ số ,chia 2 lũy thừa cùng cơ số là gì ?

lũy vượt bậc n của a là n số a nhân với nhau

nhân hai lũy thừa cùng cơ số : am. An= am+n

chia 2 lũy thừa cùng cơ số: am :an= am-n

RẤT VUI ĐƯỢC GIÚP BẠN