Miserable Là Gì

     
khổ·cùng khổ·cực khổ·khốn đốn·lầm than·sầu khổ·tang thương·tồi tàn·đáng thương·bất hạnh
" Well , I guess we know how much my best friend thinks of me , huh , Mom ? " Her attempt at a breezy tone failed miserably .

Bạn đang xem: Miserable là gì


" À , bé đoán là họ đã biết người đồng bọn nhất của bé nghĩ về bé nhiều ra sao rồi , yêu cầu không , mẹ ? " Con bé cố nói bởi giọng vui vẻ nhưng lại trông nó thiệt thảm sợ hãi .
Near the kết thúc of his life he described his love of his art: "Each day I go to my studio full of joy; in the evening when obliged khổng lồ stop because of darkness I can scarcely wait for the next morning to lớn come ... If I cannot give myself khổng lồ my dear painting I am miserable."
Gần cuối đời, ông diễn tả tình yêu nghệ thuật của bản thân như sau, "Mỗi ngày tôi đến xưởng vẽ của mình với toàn bộ niềm vui; vào đêm tối khi yêu cầu vào ngừng vẽ vì bóng tối tôi đều mong muốn ngày hôm sau sẽ đến...
The three Fuegian missionaries the expedition returned lớn Tierra del Fuego were friendly và cithanhphodong.vnlised, yet lớn Darwin their relatives on the island seemed "miserable, degraded savages", & he no longer saw an unbridgeable gap between humans & animals.
Ba người bạn dạng địa Fuegian, cùng đoàn thám hiểm, trở lại Tierra del Fuego, Darwin thấy bọn họ là phần đông người thân mật và văn minh, tuy nhiên họ hàng của họ trên quần đảo thì "khổ sở, hoang dại" và ông không còn nhìn thấy khoảng cách giữa người và động vật hoang dã ở họ.
Chúa Giê-su thế thế thân phụ của trái đất là A-đam, fan đã gây ra đau khổ cho nhỏ cháu (Ê-sai 9:5, 6).
God’s Word truthfully shows, instead, that the miserable experiment of some 6,000 years of human rule independent from God is now deep into its “last days.” —2 Timothy 3:1-5, 13.
Lời Đức Chúa Trời chân-thật cho thấy rằng vào mức 6.000 năm tự-trị, loài người thay do giải được những vấn-đề thiệt ra đã hoàn toàn thất-bại cùng thế-gian này sẽ ở vào thời-kỳ “sau-rốt” của nó. (II Ti-mô-thê 3:1-5, 13).
In rejecting His counsel, we choose the influence of another power, whose purpose is to lớn make us miserable & whose motive is hatred.
Khi bác bỏ bỏ lời khuyên dạy của Ngài, họ chọn ảnh hưởng của một quyền lực tối cao khác mà mục tiêu của kẻ sẽ là làm cho chúng ta đau khổ và hộp động cơ của kẻ sẽ là hận thù.

Xem thêm: Sau Ngày 31/12/2021, Thẻ Từ Còn Sử Dụng Được Không ? Ai Thắc Mắc Xem Ngay Nhé!


The first sister saw herself as a thanhphodong.vnctim—as someone who was acted upon.1 It seemed like one thing after another kept happening khổng lồ her that made her miserable.
Cô chị đầu trường đoản cú thấy mình là một trong nạn nhân—là một người bị tác động.1 trong khi hết điều này đến điều nọ liên tục xảy tới đến cô ấy khiến cô ấy đề nghị đau khổ.
If a person’s homelife is not peaceful, he is usually miserable, regardless of his wealth or station in life.
Nếu đời sống gia-đình của một bạn không được bình-an, thì người ấy thường xuyên là tín đồ khổ-sở mặc mặc dù cho là giàu có hay có địa-vị cao đi nữa.
In prison, she was assigned khổng lồ work as a seamstress, under the eye of a "miserable gutter-snipe of a 21-year-old boy paid lớn get results".
Ở tù, một đợt tiếp nhữa bà lại được chỉ định và hướng dẫn làm công thanhphodong.vnệc thợ may, sau sự theo dõi của một "thằng ranh ma đầu mặt đường xó chợ 21 tuổi đáng thương được trả tiền để thu sản phẩm".
“No society can surely be flourishing và happy, of which the far greater part of the members are poor and miserable.”
“Không buôn bản hội nào có thể thịnh vượng và hạnh phúc khi mà lại đại phần lớn những bạn trong đó bần cùng và khổ sở”.
The club surthanhphodong.vnved a difficult period between 1999 và 2001, when it suffered from financial troubles as well as miserable results on the pitch, including a streak of twenty-five consecutive losses.

Xem thêm: Đế Âm Tường Tiếng Anh Là Gì ? Am Tường Trong Tiếng Anh Là Gì


Họ trường tồn qua thời khắc khó khăn từ năm 1999 đến năm 2001, trong thời hạn đó họ đề nghị chịu đựng những vấn đề về tài chủ yếu cũng như công dụng thi đấu khó khăn với 25 trận thua.
Danh sách tróc nã vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M