Mutually exclusive là gì

     

Đang đọc tài liệu kinh tế tiếng Anh, bạn thấy cụm từ Mutually Exclusive nhưng thiếu hiểu biết nó là gì. Hôm nay, thanhphodong.vn sẽ reviews và so với sâu về các từ tiếng Anh Mutually Exclusive là gì. Để hiểu rõ được ý nghĩa sâu sắc và giải pháp dùng của các từ này hơn nhé!

 

 

1. Mutually Exclusive tức là gì

 

Mutually exclusive là gì

 

 

Mutually Exclusive: 

+ Đó là một trong những thuật ngữ kinh tế trong giờ Anh, nó có nghĩa là: vứt bỏ lẫn nhau tốt là xung khắc với nhau.

+ Đó là 1 thuật ngữ dùng để làm mô tả nhị hoặc những sự kiện không thể xảy ra đồng thời. Có nghĩa là trường thích hợp phát sinh sự khiếu nại này sẽ đào thải phát sinh sự khiếu nại khác

 

Mutually exclusive có phiên âm giọng Anh - Anh và Anh - Mỹ như là nhau và đều phát âm là: /ˈmjuː.tʃu.ə.ly - ɪkˈskluː.sɪv/. 

 

Vậy thì Mutually Exclusive khi là một danh từ thì nó được phát âm rằng:

+ “If two things are mutually exclusive, they are separate & very different from each other, so that it is impossible for them khổng lồ exist or happen together.”

+ “Nếu hai sự vật vứt bỏ lẫn nhau, chúng tách biệt và vô cùng khác nhau, cho nên vì vậy chúng cần yếu tồn tại hoặc xảy ra cùng nhau”.

Bạn đang xem: Mutually exclusive là gì

 

Khi Mutually Exclusive là 1 tính từ thì nó được tư tưởng trong giờ anh như sau:

+ “ It Pertains to a situation involving two or more events, possibilities, etc., in which the occurrence of one precludes the occurrence of the other”.

+ “Nó liên quan đến một trường hợp liên quan đến hai hoặc nhiều sự kiện, khả năng, v.v., trong các số đó sự khiếu nại này xảy ra vứt bỏ sự lộ diện của sự kiện kia”.

 

Mutually exclusive là gì

 

2. Cấu tạo và phương pháp dùng nhiều từ Mutually Exclusive

 

Để làm rõ hơn về từ bỏ Mutually Exclusive thì họ cùng kiếm tìm hiểu chi tiết về cấu tạo của các từ vựng này nhé! cấu trúc của Mutually Exclusive là:

Một trạng từ là Mutually.

Một tính từ là Exclusive. 

 

Cách dùng nhiều từ Mutually Exclusive rất đơn giản, được trình bày trong bảng sau:

 

Vai trò

Phân tích

Ví dụ

Danh từ

Đứng trước độnng trường đoản cú và nhiều Mutually Exclusive thường đứng trước từ: “event”

Mutually exclusive events are that when one happens, the other cannot happen.

Các sự kiện thải trừ lẫn nhau là khi sự kiện này xảy ra thì sự kiện kia tất yêu xảy ra.

Tính từ

Đứng sau tobe

They have learned that ambition and successful fatherhood can be mutually exclusive.

Dịch nghĩa: Họ sẽ học được rằng tham vọng và tài năng làm phụ thân thành công có thể loại trừ lẫn nhau.

 

3. Ví dụ như Anh Việt

Example 1: Assume a company has a budget of 100 million VNĐ for expansion projects. If available Projects A & B each cost 60 million VNĐ & Project C costs only 40 million VNĐ, then Projects A and B are mutually exclusive. If the company pursues A project, it cannot also afford lớn pursue B project và vice versa.

Dịch nghĩa: trả sử một doanh nghiệp có chi phí cho những dự án không ngừng mở rộng là 100 triệu đồng. Ví như có dự án A cùng B mỗi dự án có giá chỉ 60 triệu đồng và dự án C chỉ có mức giá 40 triệu đồng, thì dự án A và B vứt bỏ lẫn nhau. Nếu công ty theo dự án công trình A, nó cũng không có tác dụng theo đuổi dự án công trình B với ngược lại.

Xem thêm: Triển Khai Là Gì ? Từ Điển Tiếng Việt Triển Khai

 

Example 2: Many people think that uncontrolled economic growth & environmental stability are mutually exclusive.

Dịch nghĩa: nhiều người nghĩ rằng tăng trưởng kinh tế tài chính không kiểm soát điều hành và ổn định môi trường thiên nhiên là sa thải lẫn nhau.

 

Example 3: In presenting class và patriarchy as two competing frames of reference, the two appear mutually exclusive.

Dịch nghĩa: khi trình bày giai cấp và chế độ phụ hệ như nhị hệ quy chiếu cạnh tranh, cả hai dường như loại trừ lẫn nhau.

 

Mutually exclusive là gì

 

Example 4: This means that it cannot cope with cases in which two projects are mutually exclusive or in which one project is dependent on another.

Dịch nghĩa: Điều này tức là nó quan yếu đối phó với các trường hợp trong những số đó hai dự án vứt bỏ lẫn nhau hoặc trong những số đó một dự án nhờ vào vào một dự án công trình khác.

 

Example 5: The recording of two separate roles of one die và mutually exclusive events. Whatever number the dice displays on its first roll will have no impact on what number is rolled the second time. In addition, it is impossible for the first và second roll khổng lồ occur at the same time.

Xem thêm: Không Có Gì Là Không Thể - Ý Nghĩa Câu Nói Không Gì Là Không Thể

Dịch nghĩa: Việc đánh dấu hai vai trò cá biệt của một chết và các sự kiện loại bỏ lẫn nhau. Bất cứ số nào cơ mà xúc xắc hiện trên lần tung trước tiên sẽ không ảnh hưởng đến số được tung trong đợt thứ hai. Kế bên ra, không thể để cuộn đầu tiên và sản phẩm công nghệ hai xảy ra cùng một lúc.

 

4. Một số cụm từ liên quan (Nếu có)

 

Cụm từ

Nghĩa 

Mutually exclusive plans of action

Kế hoạch hành động thải trừ lẫn nhau

Mutually exclusive investment decisions

Quyết định chi tiêu độc quyền lẫn nhau

Mutually exclusive events

Sự kiện sa thải lẫn nhau

Mutually exclusive project

Dự án loại trừ lẫn nhau

 

Một số cụm từ đồng nghĩa: 

 

Cụm từ

Nghĩa

Disjoint incompatible

Rời rạc không tương thích

Mutually exclusive events

Sự kiện thải trừ lẫn nhau

Mutually exclusive sets

Bộ thải trừ lẫn nhau

 

 

Thế giới đang ngày dần hòa nhập, học tiếng Anh là một trong những điều vô cùng đề xuất thiết. Với rất nhiều kiến thức có lợi về cụm từ Mutually Exclusive nhưng mà thanhphodong.vn đã hỗ trợ ở trên thì thanhphodong.vn ao ước các các bạn sẽ hiểu rõ Mutually exclusive là gì và chinh phục tiếng Anh thành công xuất sắc . Giúp các bạn tự tin hơn trong cuộc sống, cả về quá trình và sinh sống hằng ngày.