Ở nhiệt độ 20 độ c điện trở suất

     

Ở (20^0C) năng lượng điện trở suất của bội bạc là (1,62.10^ - 8,,Omega .m). Biết hệ số nhiệt năng lượng điện trở của bạc bẽo là (4,1.10^ - 3,,K^ - 1). Ở (330,,K) thì năng lượng điện trở suất của bội bạc là
Bạn đang xem: ở nhiệt độ 20 độ c điện trở suất

Điện trở suất của tệ bạc ở (330K = 57^0C) là:

(eginarrayl ho = ho _0left< 1 + alpha left( t - t_0 ight) ight> = 1,62.10^ - 8.left< 1 + 4,1.10^ - 3.left( 57 - 20 ight) ight>\ Rightarrow ho = 1,866.10^ - 8,,left( Omega .m ight)endarray)


*
*
*
*
*
*
*
*

Một tua dây bởi nhôm có điện trở (120Omega ) ở ánh sáng (20^0C), năng lượng điện trở của tua dây kia ở (179^0C) là (204Omega ). Hệ số nhiệt năng lượng điện trở của nhôm là:


Một đèn điện 220V - 100W có dây tóc làm bằng vônfram. Khi sáng bình thường thì ánh nắng mặt trời của dây tóc bóng đèn là 20000C. Xác định điện trở của bóng đèn khi thắp sáng và lúc không thắp sáng. Biết ánh nắng mặt trời của môi trường xung quanh là 200C và thông số nhiệt điện trở của vônfram là α = 4,5.10-3K-1.


Một đèn điện (220V - 40W) có dây tóc làm bằng vônfram. Điện trở của dây tóc bóng đèn ở (20^0C) là (R_0 = 121Omega ) . Nhiệt độ của dây tóc bóng khi bóng đèn sáng bình thường là bao nhiêu? Biết hệ số nhiệt điện trở của vônfram là (alpha = m 4,5.10^ - 3K^ - 1).


Dây tóc của bóng đèn 220V - 200W lúc sáng thông thường ở ánh sáng 25000C có điện trở vội vàng 10,8 lần so với năng lượng điện trở làm việc 1000C. Hệ số nhiệt năng lượng điện trở α của dây tóc là?


Ở nhiệt độ t1 = 250C , hiệu điện thế giữa hai cực của bóng đèn là U1 = 20mV thì cường độ chiếc điện qua đèn là I1 = 8mA. Khi sáng bình thường, hiệu điện nuốm giữa hai rất của đèn điện là U2 = 240V thì cường độ mẫu điện chạy qua đèn là I2 = 8A. Nhiệt độ của dây tóc đèn điện khi đèn sáng thông thường là? Biết hệ số nhiệt năng lượng điện trở của dây tóc làm đèn điện là α = 4,2.10-3K-1


Hai thanh kim loại được nối cùng với nhau bởi vì hai manh mối hàn sinh sản thành một mạch kín, hiện tượng lạ nhiệt năng lượng điện chỉ xảy ra khi:


Một mọt hàn của cặp nhiệt điện có thông số nhiệt điện rượu cồn αT = 65μ V/K được để trong bầu không khí ở 200C, còn mối hàn cơ được nung rét đến nhiệt độ 3200C. Suất điện cồn nhiệt năng lượng điện của cặp nhiệt năng lượng điện đó là?
Xem thêm: Những Mẫu Giày Adidas Ultra Boost Chính Hãng,Sale 70%, Ultraboost Running & Lifestyle Shoes

Một mối hàn của cặp nhiệt năng lượng điện nhúng vào nước đá đang tan, côn trùng hàn tê được nhúng vào khá nước sôi. Cần sử dụng milivôn kế đo được suất điện đụng của cặp nhiệt năng lượng điện là 4,25mV. Thông số nhiệt điện cồn của cặp nhiệt năng lượng điện đó?


Nhiệt kế điện thực tế là một cặp sức nóng điện dùng làm đo sức nóng độ rất to lớn hoặc hết sức thấp mà lại ta không thể sử dụng nhiệt kế thông thường để đo được. Cần sử dụng nhiệt kế điện có thông số nhiệt điện rượu cồn αT = 42μ V/K nhằm đo nhiệt độ của một lò nung với một mối hàn đặt trong bầu không khí ở 200C còn mối hàn kia đặt vào lò xo thì mấy milivôn kế chỉ 50,2mV. Nhiệt độ của lò nung là?


Dòng diện chạy qua một dây dẫn kim loại có độ mạnh 2A. Số electron dịch chuyển hẳn qua tiết diện thẳng của dây dẫn này trong khoảng thời hạn 2s là


Để xác minh điện trở của một trang bị dẫn kim loại, một học sinh mắc thông suốt điện trở này với một ampe kế. Đặt vào nhì đầu đoạn mạch trên một đổi mới thế mối cung cấp (nguồn điện gồm hiệu năng lượng điện thế thay đổi được). đổi khác giá trị của phát triển thành thế nguồn, đọc giá trị chiếc điện của ampe kế, số liệu thu được được thể hiện bằng đồ thị như hình vẽ. Điện trở thứ dẫn gần nhất quý giá nào sau đây:

*


Một gai dây đồng tất cả điện trở (75Omega ) ở nhiệt độ (20^0C). Điện trở của sợi dây kia ở (70^0C) là bao nhiêu? Biết thông số nhiệt điện trở của đồng là (alpha = 0,004K^ - 1)


Cặp nhiệt năng lượng điện sắt - constantan có hệ số nhiệt điện hễ là 52 μV/K với điện trở trong r = 0,5 Ω. Nối cặp nhiệt năng lượng điện này với điện kế G có điện trở vào là trăng tròn Ω. Đặt một mối hàn của cặp nhiệt điện này trong không gian ở 20oC và nhúng mọt hàn sản phẩm hai vào trong lò điện có ánh nắng mặt trời 6200C. Xác minh cường độ loại điện chạy qua điện kế G.


Để mắc đường dây sở hữu điện từ địa điểm A đến vị trí B, ta bắt buộc 1000kg dây đồng. Muốn thay dây đồng bởi dây nhôm cơ mà vẫn bảo vệ chất lượng truyền điện, tối thiểu phải dùng bao nhiêu kg dây nhôm ? mang lại biết trọng lượng riêng của đồng là 8900 kg/m3, của nhôm là 2700 kg/m3; điện trở suất của đồng cùng nhôm theo thứ tự là(1,69.10^ - 8,,Omega m;,,2,75.10^ - 8,,Omega m.)


Khối lượng mol nguyên tử của đồng là 64.10-3 kg/mol. Khối lượng riêng của đồng là 8,9.103kg/m3. Hiểu được mỗi nguyên tử đồng đóng góp một êlectron dẫn. Tỷ lệ êlectron tự do thoải mái trong đồng là:


Một bóng đèn 220V - 100W khi sáng thông thường thì ánh sáng của dây tóc đèn là 20000C . Xác định điện trở của đèn khi thắp sáng và khi không thắp sáng, hiểu được nhiệt độ môi trường thiên nhiên là 200C với dây tóc đèn làm bởi vonfram, biết thông số nhiệt năng lượng điện trở của vonfram là (alpha = 4,5.10^ - 3,,left( K^ - 1 ight))
Xem thêm: Cách Reset Máy Tính Win Xp, Cách Reset Lại Máy Tính Win Xp

Một dây bạch kim ngơi nghỉ 200C bao gồm điện trở suất 10,6.10-8 Ω.m. Biết điện trở suất của bạch kim trong tầm nhiệt độ từ 00 cho 20000C tăng hàng đầu theo ánh sáng với thông số nhiệt điện trở không đổi bằng 3,9.10-3K-1. Điện trở suất của dây bạch kim này sinh hoạt 16800C là


Trong khối hệ thống báo cháy, một nhiệt điện trở T bao gồm điện trở 2000 Ω ở nhiệt độ phòng (nhiệt điện trở là một trong những biến trở có giá trị năng lượng điện trở giảm khi ánh sáng tăng). Báo động được kích hoạt khi hiệu điện rứa giữa X và Y đạt 4,5V. Điện trở của nhiệt điện trở khi thông báo được kích hoạt là bao nhiêu?