Originally là gì

     
Từ điển tiếng Anh - tiếng thanhphodong.vnệt chứa 12 phép dịch originally , phổ biến nhất là: vốn, ban đầu, bắt đầu . Cơ sở tài liệu của phép dịch theo văn cảnh của originally chứa tối thiểu 219 câu.
khởi đầu·trước tiên·từ dịp bắt đầu·về nguồn gốc·với tính chất gốc·đầu tiên·độc đáo·vốn là·lúc đầu
If one were khổng lồ match the blueprint of Christ’s original Church against every church in the world today, he would find that point for point, organization for organization, teaching for teaching, ordinance for ordinance, fruit for fruit, & revelation for revelation, it will only match one—The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.

Bạn đang xem: Originally là gì


Nếu một người so phiên bản kế hoạch của Giáo Hội nguyên thủy của Đấng Ky Tô với mọi giáo hội trên trần gian ngày nay, thì fan ấy đang thấy rằng từng điểm một, từng tổ chức một, từng điều đào tạo một, từng giáo lễ một, từng thành quả đó một, và từng điều mặc khải một, chỉ cân xứng với một giáo hội nhưng mà thôi---đó là Giáo Hội các Thánh Hữu bữa sau của Chúa Giê Su Ky Tô.
For this is the message which you have heard from the beginning, that we should have love for one another; not lượt thích Cain, who originated with the wicked one and slaughtered his brother.” —1 John 3:10-12.
Vả, lời rao-truyền mà các con vẫn nghe tự lúc ban sơ ấy là họ phải yêu-thương lẫn nhau. Chớ làm cho như Ca-in là kẻ thuộc về ma-quỉ, đang giết em mình” (I Giăng 3:10-12).
Có một câu nói đùa, tôi tự nghĩ về ra, về biểu đồ dùng của tôi mà lại tôi bỏ qua đó là, các bạn có thấy những công thức này không?
(Romans 16:20) Then, God will rule mankind & restore the human race to the life of happiness and peace he originally intended. —Read Revelation 21:3-5.
Sau đó, Đức Chúa Trời đang cai trị thế giới và cho họ tận hưởng đời sống hạnh phúc và bình an như dự định ban đầu của ngài.—Đọc Khải huyền 21:3-5.
Vehicular traffic is now catered for by a newer bridge, from which splendid thanhphodong.vnews may be had of the original bridge và an aqueduct that takes water khổng lồ the thanhphodong.vnneyards of Saint-Jean-de-Fos.
Hiện tại, giao thông bằng xe cộ cộ qua lại được phục vụ bởi một cây cầu mới, từ đó có thể quan liền kề được vẻ đẹp long lanh của cây ước Pont du Diable, cầu máng nước sẽ cạn và căn vườn nho của Saint-Jean-de-Fos.
Chevrolet"s Corvette was originally intended in the 1950s to be an "image builder" và loss leader for General Motors, the idea being that men would go lớn showrooms khổng lồ look at this "automotive Playboy Bunny"—which they knew they could not afford—and end up purchasing a lower-cost model.
Corvette của Chevrolet ban đầu được ý định vào thập niên 1950 để phát triển thành một nhà phát hành hình hình ảnh và hàng bán câu khách cho General Motors, ý tưởng là bầy ông sẽ đến phòng trưng bày giúp xem "chiếc Bunny Playboy ô tô" này - chúng ta biết bọn họ không đủ kỹ năng và sau cùng mua một tế bào hình ngân sách thấp hơn.
The loss of farms in the area led khổng lồ serious decline in the numbers of these dogs until 1985 when some breeders found a few dogs & used the original breed standard as their guide in re-introducing the dog.
Sự mất tích dần của các trang trại trong khu vực đã dẫn tới thanhphodong.vnệc suy bớt nghiêm trọng số lượng những bé chó giống như này cho đến năm 1985 khi một trong những nhà lai tạo nên tìm thấy một vài bé chó và sử dụng tiêu chuẩn giống gốc như giải đáp lai sản xuất trong vấn đề tái sản xuất lại kiểu như chó.
Unlike the freshwater Siluriformes from which it evolved, Plotosus has evolved long ampullary canals in its electrosensory organs (originally termed "ampullae of Lorenzini", though now the name is not used) as the voltage gradient across the skin is less than in fresh water & so they must extend deeper into the fish where the difference will be more marked in order that the maximal voltage be registered.
Điều đáng để ý là không y hệt như các loại cá da trơn nước ngọt khác trong cỗ Siluriformes nhưng từ đó chúng đã tiến hóa, những loài Plotosus sẽ tiến hóa các ống dạng nhẵn dài trong số cơ quan cảm thấy điện của bọn chúng (nguyên được call là "bóng Lorenzini", mang dù hiện thời tên gọi này sẽ không được sử dụng) vì chưng gradient điện vắt dọc theo domain authority là nhỏ tuổi hơn nội địa ngọt và do vậy chúng phải không ngừng mở rộng sâu rộng vào vào cá nơi sự khác hoàn toàn sẽ được biểu lộ rõ hơn nhằm ghi dấn hiệu điện thế về tối đa.
In September 2008, Blizzard Entertainment announced that a second soundtrack, StarCraft Original Soundtrack, had been released on iTunes.
Vào tháng 9 năm 2008, Blizzard Entertainment thông tin rằng một nhạc trò chơi thứ hai, Starcraft Original Soundtrack, được phát hành trên iTunes.
"(Console) port" is a game that was originally made for a console (such as Wii or Xbox 360) before an identical version is created which can be played on a personal computer or any other console.
"(Console) port" là một trong trò chơi ban đầu được tiến hành cho một console (giống như Wii tuyệt Xbox 360) trước khi một phiên bạn dạng giống như nhau được tạo ra hoàn toàn có thể được nghịch trên một sản phẩm tính cá thể hoặc bất kỳ nền tảng console khác.

Xem thêm: Điện Thoại Lumia 640 Xl Cũ, Giá Rẻ, Chính Hãng Toàn Quốc, Microsoft Lumia 640 Xl Dual Sim, Bảng Giá 4/2022


Originally, these consisted of the Serthanhphodong.vnan Wall, which was built twelve years after the Gaulish sack of the thành phố in 390 BC.
Ban đầu, bọn chúng gồm gồm tường thành Serthanhphodong.vnus được xây 12 năm sau khoản thời gian người Gallia chiếm phá thành phố vào năm 390 TCN.
The album features new, original songs và familiar favorites, along with guest performances by Crowder and Lauren Daigle.
Album bao gồm những bài hát new và các bài hát nguyên gốc, cũng tương tự những bài bác hát không còn xa lạ được yêu thích, với sự lộ diện của các khách mời như Crowder với Lauren Daigle.
Unlike Xbox 360"s emulation of the original Xbox, games vị not have to lớn be specifically patched but need to be repackaged in the Xbox One format.
Không y như Xbox 360 ban đầu, những trò chơi không cần phải vá một cách quan trọng nhưng rất cần được đóng gói lại ở định dạng Xbox One.
Guy Stevens là người thống trị chính thức của họ, đã đặt tên mang đến ban nhạc là Procol Harum, lấy tên từ một người bạn là Gus Dudgeon"s với một các loại mèo Xiêm.
3 Other countries: Unlimited original-quality storage for photos and thanhphodong.vndeos taken with px until Jan. 31, 2022, và high-quality storage for photos taken with px afterwards.
3 Các nước nhà khác: bộ lưu trữ không giới hạn dùng để làm lưu trữ hình ảnh và clip quay/chụp bằng px ở chất lượng gốc đến hết ngày 31 tháng một năm 2022 và bộ nhớ dùng để lưu trữ ảnh chụp bằng px ở rất chất lượng sau thời hạn đó.
Although several attempts were originally made lớn exterminate the horses, due khổng lồ a possible threat khổng lồ oryx habitat, they are now protected by the South West Africa/Namibia Directorate of Nature Conservation.
Mặc mặc dù một vài nỗ lực cố gắng ban đầu đã được triển khai nhằm tiêu diệt những con con ngữa này do mối bắt nạt dọa có thể có đối với môi trường sống của dê rừng, thời nay chúng được bảo vệ bởi Cục bảo tồn Thiên nhiên tây-nam Phi/Namibia.
Coliform bacteria include genera that originate in feces (e.g. Escherichia) as well as genera not of fecal origin (e.g. Enterobacter, Klebsiella, Citrobacter).
Coliform bacteria bao gồm các chi xuất vạc từ phân (như Escherichia) tương tự như các chi không có nguồn gốc từ phân (như Enterobacter, Klebsiella, Citrobacter).
In selected Japanese vending machines, Canada Dry also offers hot ginger ale, which is the heated version of the original but still retains carbonation.
Trong một số trong những máy phân phối hàng tự động hóa ở Nhật Bản, Canada Dry cũng phân phối ginger ale hâm nóng, cho dù được đun sôi nhưng vẫn giữ lại được bọt bong bóng gas.
3 US/Puerto Rico: Free, unlimited original-quality storage for photos và thanhphodong.vndeos taken with px through the end of 2020, & free, unlimited high-quality storage for photos taken with px afterwards.

Xem thêm: Dung Trọng Là Gì Ý Nghĩa Dung Trọng Đất Là Gì, Dung Trọng Có Ý Nghĩa Như Thế Nào


3 Hoa Kỳ/Puerto Rico: bộ lưu trữ miễn phí, không giới hạn dùng làm lưu trữ hình ảnh và đoạn phim chụp/quay bằng pixel ở unique gốc cho đến khi xong năm 2020 và bộ nhớ lưu trữ miễn mức giá không giới hạn dùng để lưu trữ ảnh chụp bằng px ở rất chất lượng sau thời gian đó.
Danh sách truy vấn vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M