Pollen là gì

     
pollen /"pɔlin/* danh từ- (thực đồ học) phấn hoa* ngoại cồn từ- (thực vật học) cho thụ phấn, rắc phấn hoa
Dưới đó là những mẫu mã câu gồm chứa trường đoản cú "pollen", trong bộ từ điển trường đoản cú điển Anh - thanhphodong.vnệt. Bạn có thể tham khảo đa số mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần để câu với trường đoản cú pollen, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh áp dụng từ pollen trong cỗ từ điển trường đoản cú điển Anh - thanhphodong.vnệt

1. Pollen is tiny.

Bạn đang xem: Pollen là gì

Phấn hoa nhỏ dại xíu, nó bay lung tung và bám vào các thứ.

2. Pollen pots, check.

Chậu đựng phấn hoa, xong.

3. Cool pollen, though.

mặc dù phấn hoa siêu được.

4. What exactly is pollen?

Phấn hoa là gì?

5. I"m allergic to pollen!

Tôi bị không thích hợp phấn hoa!

6. Pollen —The Dust of Life

Phấn hoa—Hạt những vết bụi mang mầm sống

7. They get paid by pollen & nectar, lớn move that male sperm, the pollen, from flower to lớn flower.

chúng được trả bởi phấn hoa cùng mật để đưa phấn hoa từ bỏ cây này quý phái cây khác

8. Powder on her hands was lily pollen.

Phấn trên tay cô ta phấn hoa loa kèn.

9. Lượt thích I said, pollen carries the male sex cells.

Như đang nói, phấn hoa mang các tế bào đực.

10. Simply stated, plants produce pollen in order lớn reproduce.

Nói 1-1 giản, cây sản xuất phấn hoa nhằm nhân giống.

11. We have just enough pollen to bởi vì the job!

. Họ có đầy đủ số phấn hoa rồi!

12. The pollen has little barbs on it, if we look.

Phấn hoa bao hàm sợi lông nhỏ nếu họ quan ngay cạnh kỹ.

13. A pretty large order of pollen pots for the...

Một giao dịch khá lớn các ấm đựng phấn hoa cho

14. You know, this pollen or something"s got my eyes all scratchy.

Phấn hoa hay gì đấy khiến mắt chú rát quá.

15. When it flies from flower to lớn flower, it transfers the pollen.

lúc nó bay từ hoa để hoa, nó gửi phấn hoa.

16. All right, they have the roses, the roses have the pollen.

Được rồi, họ gồm hoa hồng, còn hoa hồng bao gồm phấn.

17. While larger pollen grains are usually filtered by hairs in the nose, the smaller pollen fragments are able to lớn pass through & enter the lungs, triggering the asthma attack.

trong khi những hạt phấn hoa to hơn thường bị lọc vì chưng lông mũi, phần lớn mảnh phấn hoa nhỏ hơn có khả năng vượt qua và lấn sân vào phổi, gây ra những cơn hen suyễn.

18. They thanhphodong.vnsit countless flowers every day while feeding on nectar và pollen.

hằng ngày chúng tìm tới vô số hoa lá để hút mật và nạp năng lượng phấn hoa.

19. High-speed pollen release in the white mulberry tree, Morus alba L..

vận tốc giải phóng phấn hoa cao của cây dâu tằm, Morus alba L

20. The pollen of many genera of Cupressaceae is allergenic, causing major hay fever problems in areas where they are abundant, most notably by Cryptomeria japonica (sugi) pollen in Japan.

Phấn của khá nhiều chi trong chúng ta Cupressaceae là các nguồn không thích hợp nguyên, tạo ra các vấn đề sốt cỏ khô bao gồm trong các quanh vùng mà bọn chúng là phổ biến, đáng chú ý nhất là liễu sam trên Nhật Bản.

21. Brown was studying pollen grains of the plant Clarkia pulchella suspended in water under a microscope when he observed minute particles, ejected by the pollen grains, executing a jittery motion.

Brown đang nghiên cứu và phân tích hạt phấn của cây Clarkia pulchella lơ lửng trong nước bên dưới một kính hiển thanhphodong.vn lúc ông quan liêu sát các hạt phút, bị đẩy ra bởi những hạt phấn hoa, tiến hành một hoạt động jittery.

22. & it isn"t just bright flowers that have pollen; it"s also trees and grasses.

Và không chỉ là các bông hoa bùng cháy rực rỡ mới bao gồm phấn nhưng cả cây cùng cỏ.

23. Airborne allergens such as pollen , dust , và animal dander often affect the eyes .

những tác nhân trong bầu không khí gây dị ứng như phấn hoa , vết mờ do bụi , lông thú trang bị thường tác động đến đôi mắt .

24. The plant gets something, and the hawk-moth spreads the pollen somewhere else.

Thực vật gồm thứ gì đó, cùng bướm diều hâu phát tán phân tử phấn đi số đông nơi khác.

25. At night they get covered in pollen, which showers down over them, and then the bristles that we saw above, they sort of wilt and allow all these midges out, covered in pollen -- fabulous thing.

Đến về tối chúng bị che phủ bởi phấn hoa buông bỏ xuống chúng, và kế tiếp những dòng lông tơ mà bọn họ đã thấy trước đó, chúng cong xuống và chất nhận được những con ruồi chui ra ngoài với không ít phấn hoa -- một sản phẩm tuyệt vời.

26. But, of course, they don’t transport pollen from one flower to lớn another without a reward.

Dĩ nhiên, phía trên không phải là một trong những loại dịch vụ miễn phí.

27. & there is as many different kinds of pollen as there are flowering plants.

có tương đối nhiều loại phấn hoa khác nhau tương ứng với số thực trang bị nở hoa.

Xem thêm: Sodium Lauryl Sulfate ( Sls Là Gì, Sodium Lauryl Sulfate (Sls)

28. Pollen suspended in the air can also cause diffraction of sunlight that produces coronae.

Phấn hoa lơ lửng trong bầu không khí cũng rất có thể gây nhiễu xạ ánh sáng mặt trời tạo thành coronae.

29. Why roll down the windows and let the pollen in at the expense of health ?

nguyên nhân lại kéo cửa xuống để phấn hoa cất cánh vào làm gian nguy đến sức mạnh ?

30. The bee was carrying pollen of a prethanhphodong.vnously unknown orchid taxon, Meliorchis caribea, on its wings.

bé ong này có phấn hoa của một chủng loại lan trước đây không rõ, Meliorchis caribea, trên các cánh của nó.

31. This is a bee"s leg with the pollen glommed onto it from a mallow plant.

Đây là một trong những cái chân nhỏ ong, gồm phấn hoa che phủ từ 1 cây dưa.

32. This is some pollen embedded in a cotton shirt, similar khổng lồ the one that I"m wearing now.

Đây là phấn hoa gắn trong một áo cotton, tương tự cái tôi sẽ mặc.

33. The insects & other species can take the pollen, transfer it directly to lớn where it"s required.

côn trùng và mọi loài khác hoàn toàn có thể mang phân tử phấn, chuyển chúng trực kế tiếp nơi phải thiết.

34. This runway is covered with the last pollen from the last flowers available anywhere on Earth.

Đường băng này bao che bởi phấn hoa sau cuối từ gần như bông hoa ở đầu cuối trên Trái đất

35. They can be seen during blooming season where there is significant source of pollen lượt thích forests.

Chúng có thể được nhận thấy trong mùa hoa nở, gần như nơi tất cả nguồn phấn hoa quan trọng như rừng.

36. Fossils of flowers, fruit, leaves, wood & pollen from this period have been found in numerous locations.

các hóa thạch của hoa, quả, lá chét, gỗ cùng phấn hoa được search thấy ở nhiều nơi.

37. Stay focused, just lượt thích the honeybees focus on the flowers from which lớn gather nectar & pollen.

Hãy luôn luôn luôn tập trung, giống hệt như các loại ong mật tập trung vào những nhành hoa để hút nhụy hoa với phấn hoa.

38. Bees are designed to lớn extract nectar và to take one flower’s pollen khổng lồ another plant for fertilization.

con ong được thiết kế theo phong cách để hút mật hoa, sở hữu phấn hoa cho cây khác để thụ phấn.

39. This is the Monterey Pine, which has little air sacks to lớn make the pollen carry even further.

Đây là cây thông Monterey, bao hàm túi khí nhỏ tuổi để góp phấn hoa vận chuyển xa hơn.

40. The color, fragrance, nectar, and structure of flowers are designed to lớn attract bees & to sprinkle them with pollen.

color sắc, mùi hương thơm, mật hoa và cấu trúc của bông hoa có thiết kế nhằm thu hút nhỏ ong và có tác dụng phấn hoa bám dính chúng.

41. While reaching to lớn sip the nectar, the thanhphodong.vnsitor invariably gets a good dusting of pollen on its body.

khi lúi cụp hút mật, thân thể chúng sẽ bám đầy phấn.

42. Each microsporangium is lined with a nutritive tissue layer called the tapetum and initially contains diploid pollen mother cells.

mỗi túi bào tử đực được xếp với một lớp mô chăm sóc chất hotline là tapetum và ban sơ chứa các tế bào phấn hoa lưỡng bội mẹ.

43. At the next flower he thanhphodong.vnsits, that same hinge pushes his pollen-covered body onto the stigma, fertilizing it.

Khi ghé thăm nhành hoa kế tiếp, nắp bao phấn này giúp chuyển phấn hoa trên tín đồ nó vào đầu nhụy, thụ phấn.

44. The story of two people who fall in love with each other due lớn a "cupid" possessing magical pollen.

Câu truyện nhắc về hai người yêu nhau vị "thần tình yêu" cài đặt phấn hoa kì diệu.

45. It begins when a pollen grain adheres to the stigma of the carpel, the female reproductive structure of a flower.

Nó bước đầu khi một hạt phấn bám dính đầu nhụy của lá noãn, kết cấu sinh sản dòng của một bông hoa.

46. So this, for example, when you see bees flying around these little plants, & they"re collecting pollen, those pollen grains that they"re collecting, they pack into their legs and they take it back lớn the hive, và that"s what makes the beehive, the wax in the beehive.

Vậy điều này, ví dụ, khi bạn nhìn nhưng con ong bay bao quanh những chủng loại thực vật nhỏ dại bé này, và bọn chúng thu phấn hoa, hầu hết thanhphodong.vnên phấn hoa mà chúng thu được, bọn chúng giữ trong chân bọn chúng và mang về tổ,, và sẽ là thứ tạo nên tổ ong, sáp bên phía trong tổ ong.

47. For bees and wasps, members of the Hymenoptera order, they serve instead as tools for pollen-collecting and wax-molding.

cùng với ong và ong bắp cày, thuộc bộ cánh Màng, chúng áp dụng vòi như vẻ ngoài để tích lũy phấn hoa với đúc sáp.

48. Pollen grains are so tiny that we can hardly see them with the unaided eye; however, they become apparent under a microscope.

hạt phấn nhỏ đến mức họ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, chỉ rất có thể thấy được qua kính hiển thanhphodong.vn.

49. Pollen of angiosperms must be transported to the stigma, the receptive surface of the carpel, of a compatible flower, for successful pollination to lớn occur.

Phấn hoa của thực thứ hạt bí mật phải được mang tới đầu nhụy, bề mặt tiếp xúc của lá noãn, của một nhành hoa tương thích, để có thể thụ phấn thành công.

50. However, in the case of maize, pollen studies and geographical distribution of modern maize suggests that maize was domesticated in another region of Mexico.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Cắm Hoa Hướng Dương Đẹp Nhất, Cách Cắm Hoa Hướng Dương Tươi Lâu Ngày Tết

tuy nhiên, vào trường đúng theo ngô, các phân tích hạt phấn và phân bổ địa lý ngô hiện đại cho biết thêm ngô được thuần hóa nghỉ ngơi một khu vực khác của Mexico.