Quy Mô Sản Xuất Là Gì

     
sàng lọc qui mô tiếp tế là bài toán lựa lựa chọn độ mập của doanh nghiệp, là một trong bước đặc biệt khi xây đắp một khối hệ thống sản xuất của doanh nghiệp.
*

Lựa chọn qui tế bào sản xuất

Khái niệm

Lựa lựa chọn qui tế bào sản xuất là 1 bước quan trọng khi thi công một khối hệ thống sản xuất của doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Quy mô sản xuất là gì

- Hệ thống sản xuất của doanh nghiệp là tổng hợp các bộ phận sản xuất và phục vụ sản xuất, sự phân bố về không gian và mối liên hệ sản xuất, kĩ thuật giữa chúng với nhau.

Các yêu cầu chủ yếu lúc thiết kế hệ thống sản xuất là đảm bảo tính chuyên môn hóa cao nhất có thể, tính linh hoạt cần thiết, tính cân đối cần thiết tức thì từ khâu thiết kế và phải tạo điều kiện gắn trực tiếp hoạt động quản trị với hoạt động sản xuất.

Khi thiết kế hệ thống sản xuất cần có các lựa chọn cần thiết sau: địa điểm, qui mô, nguyên tắc xây dựng, số cấp và số bộ phận sản xuất, kho tàng và vận chuyển.

- lựa chọn qui mô phân phối là việc lựa chọn độ lớn của doanh nghiệp. Qui tế bào doanh nghiệp được đo bằng năng lực sản xuất với thước đo định lượng thích hợp.

Theo tiêu thức này, doanh nghiệp được chia thành doanh nghiệp có qui tế bào lớn, vừa và nhỏ.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Contingency Là Gì, Nghĩa Của Từ Contingency

Tầm ảnh hưởng của qui mô sản xuất

Quyết định qui mô sản xuất cũng là một quyết định rất quan trọng, tác động lâu dài đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Nếu lựa chọn đúng sẽ với lại hiệu quả cao.

Nếu lựa chọn không đúng sẽ xảy ra 2 trường hợp:

- Nếu qui mô quá lớn so với cầu thị trường thì đưa ra phí sale không tải lớn, vì vậy, hiệu quả marketing thấp.

- Nếu qui mô quá nhỏ so với mức cần thiết thì sẽ bỏ lỡ cơ hội ghê doanh, hoặc nếu không muốn bỏ lỡ thì phải chịu chi phí đầu tư lớn mà kĩ thuật lại chắp vá, không đồng bộ.

Xem thêm: Vía Thần Tài, Mâm Cơm Cúng Ngày Vía Thần Tài Thổ Địa 2022 Sao Cho Chuẩn Nhất

Các nhân tố tác động đến chọn lọc qui mô

- Dự báo về môi trường và thị trường

- Chức năng, nhiệm vụ sản xuất của doanh nghiệp

- Năng lực tài chính

- Khả năng mở rộng và phát triển doanh nghiệp

- Khả năng, năng lực quản trị

Nguyên tắc sàng lọc qui tế bào theo cầu

Khi dự báo về thị trường, phải gắn với phân tích và dự báo chu kì sống của sản phẩm.

Có thể lựa chọn một vào các nguyên tắc như:

- Đáp ứng cầu thị trường ở mức cao nhất

- Đáp ứng cầu thị trường theo nguyên tắc trung bình

- Đáp ứng theo nguyên tắc tối thiểu

- trong trường hợp sản xuất theo mùa, thì đáp ứng theo nguyên tắc dưới mức tối thiểu