Scala là gì

     
Scala là sự phối hợp của Scalable và Language. Nó được ví như một ngôn ngữ lập trình vạn năng, Scala cung cấp cả lập trình hàm với lập trình hướng đối tượng.Scala được manh nha phát triển từ năm 2001 vày Martin Odersky tại École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Trường đại học kỹ thuật Lausanne - Thụy Sĩ). Đến thời điểm cuối năm 2003, Scala đồng ý được desgin trên căn nguyên Java, và trên .NET framework vào tháng 6 năm 2004, mặc dù Scala đã chấm dứt hỗ trợ .NET framework từ năm 2012. Đến thời điểm hiện nay Scala sẽ ở version 2.11.8.

Bạn đang xem: Scala là gì

Tại sao chọn lựa Scala?

Scala là sử dụng biến mẫu mã tĩnh, lập trình sẵn hàm cùng hướng đối tượng, cú pháp ngắn gọn và linh hoạt...Cú pháp ngắn gọn, sáng sủa.Lập trình phía đối tượngLập trình hàm.Có núm kết hợp với Java.Chạy trên máy ảo JVM.

Cài đặt Java: để setup được Scala, trước tiên họ cần thiết đặt Java.

Mình tuyển lựa java 8, lần lượt triển khai các lệnh sau

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/javasudo apt-get updatesudo apt-get install oracle-java8-installerCài đặt xong xuôi gõ lệnh java -version để bình chọn phiên bạn dạng java được sở hữu đặt.java version "1.8.0_101"Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_101-b13)Java HotSpot(TM) 64-Bit hệ thống VM (build 25.101-b13, mixed mode)Cài để Scala:

Sau lúc download, giải nén với copy vào thư mục opt, mở file /etc/environment thêm vào thời điểm cuối PATH mặt đường dấn đến thư mục bin. Ví dụ

/opt/scala-2.11.8/binGõ lệnh phía dướisource /etc/enviromentGiờ thử gõ scala, màn hình terminal đã như phía dướiWelcome to lớn Scala 2.11.8 (Java HotSpot(TM) 64-Bit hệ thống VM, Java 1.8.0_101).Type in expressions for evaluation. Or try :help.scala>Gõ thử lệnh phía bên dưới và thừa nhận enter, dòng chữ thân thuộc mà xây dựng viên nào thì cũng đã từng thấy hiện nay ra. Tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu về các cách khai báo biến và các kiểu quý hiếm của Scala nhé.scala> println("Hello world!");Hello world!Khai báo biến: Scala hỗ trợ 3 cách khai báo biến: val, var, lazy val.

Xem thêm: Quạt Vga Quay Nhưng Không Lên Màn Hình K Lên, Mọi Thứ Hoạt Động Nhưng Màn Hình K Lên

var: lúc 1 biến được khai báo bằng từ khóa val, giá trị của biến tất cả thể biến đổi được.

scala> var x=100x: Int = 100scala> x=10x: Int = 10scala>val: lúc một biến được khai báo, cực hiếm của nó sẽ không thể rứa đổi. Cố gắng gắng biến đổi giá trị, họ sẽ nhận thấy lỗi trường đoản cú trình biên dịch.scala> val x=100x: Int = 100scala> x=10:12: error: reassignment lớn val x=10 ^scala>lazy val: biến sẽ tiến hành gán cực hiếm ở lần điện thoại tư vấn đầu tiên.scala> lazy val x = 100x: Int = scala>Kiểu cực hiếm của Scala:

*

Any, AnyVal, AnyRefs:

Lớp Any là cội của cây phân cấp cho kiểu cực hiếm và nó là một trong những abstract class. Toàn bộ các class đều thừa kế trực tiếp hoặc loại gián tiếp class này.

Kiểu số:

Hàm (function):

Scala tất cả cả hàm với phương thức. Cách tiến hành là một trong những phần của class, mang tên và chữ ký. Hàm là một đối tượng và hoàn toàn có thể gán vào biến.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Vô Minh Là Gì Mà Có Khả Năng Mãnh Liệt Như Thế? Ý Nghĩa Của Vô Mình Trong Phật Giáo

Array, List, Range, & Tuple:

Array: một kiểu kết cấu dữ liệu chứa một tập các giá trị thuộc kiểu, mỗi giá chỉ trị đi kèm với một khóa hướng đẫn (thường là số nguyên). Mảng có kết cấu kiểu key => value. Những giá trị và khóa đi cùng hoàn toàn có thể thay đổi.List: cũng giống như mảng, gồm điều quý hiếm các thành phần của list không thể biến hóa được.Range: Một thu xếp có trang bị tự những giá trị loại số nguyên, có nhiều phương pháp để tạo 1 range, ví dụ:

scala> 1 to 5res0: scala.collection.immutable.Range.Inclusive = Range(1, 2, 3, 4, 5)scala> 1 until 5res1: scala.collection.immutable.Range = Range(1, 2, 3, 4)scala> 1 to đôi mươi by 4res2: scala.collection.immutable.Range = Range(1, 5, 9, 13, 17)Tuple: một cấu trúc có tuần tự bao gồm 2 hoặc các giá trị cùng hoặc không giống kiểu. Rất hữu dụng để gom nhóm các kiểu dữ liệu rời rốc hoặc xuất bản một cấu trúc dữ liệu. Bao gồm 2 giải pháp khai báo tuple, khai báo và truy vấn giá trị của phần tử trong tuple các bạn tham khảo ví dụ như phía dướiscala> val tuple = (1,2,"Scala")tuple: (Int, Int, String) = (1,2,Scala)scala> val tuple2 = 1 -> "Scala"tuple2: (Int, String) = (1,Scala)scala> val element2 = tuple2._2element2: String = ScalaVậy là họ đã tìm hiểu xong cơ bản về Scala, bài bác tiếp họ sẽ mày mò về lập trình sẵn hướng đối tượng người sử dụng trong Scala nhé.