SCHWA SOUND LÀ GÌ

     
Bài viết nói đến cách nhận ra âm schwa trong từ và câu của người phiên bản xứ sản phẩm ngày, nhằm mục đích mục đích giúp học sinh nâng cấp kĩ năng nghe với phát âm.Bạn đang xem: Schwa sound là gì
*

Nhiều người học giờ Anh thường xuyên lầm tưởng: nhằm nói cho dễ hiểu thì đề nghị phát âm từng chữ cụ thể và đầy đủ. Trên thực tế, người bản xứ không làm như vậy. Trong văn nói đời thường, người bạn dạng xứ đã phát âm một vài chữ lâu năm hơn, rõ rộng và đa số chữ còn sót lại ngắn hơn, yếu đuối hơn. Âm được rút gọn lại ngắn hơn, phân phát âm yếu đuối hơn call là âm schwa. Vì thiếu hiểu biết nhiều điều này, học sinh sẽ khó thâu tóm được nội dung người bản xứ nói, dẫn tới chứng trạng nghe kém.

Bạn đang xem: Schwa sound là gì

Để khắc chế điều này, học viên nên nắm rõ đặc tính này của giờ đồng hồ anh là một trong stress-timed language, phát âm được tại sao người bản xứ cần sử dụng âm schwa với cách áp dụng âm schwa vào câu nói. Nội dung bài viết tập trung nói tới âm schwa với cách nhận thấy âm schwa vào từ và trong câu của người bạn dạng xứ sản phẩm ngày.

Key takeaway:

1.Âm schwa là âm /ə/, dùng khi phát âm một âm tiết không được nhận trọng âm.

2. Tại sao cần học tập âm schwa:

Để nghe hiểu tốt hơn.

3. Cần sử dụng vị trí trọng âm để dìm biết vị trí âm schwa

Một số quy tắc vị trí nhấn âm đối với từ gồm 3 âm huyết trở lên, cần sử dụng schwa ở các âm còn lại

4. Vào câu, áp dụng âm schwa nhằm lướt qua phần nhiều thành phần không đặc biệt quan trọng như giới từ, mạo từ,…

Schwa sound là gì?

Schwa sound hay còn được gọi là “âm /ə/ lười” là âm thường được người bạn dạng xứ áp dụng khi phát âm một âm tiết không được nhấn.

Ví dụ

about /əˈbaʊt/:về

Âm tiết đầu tiên của chữ “about” ko được nhấn. Vì thế, sẽ không được người phiên bản xứ hiểu là /a/ nhưng mà sẽ hiểu thành âm /ə/.

given /ˈɡɪv.ən/:đưa cho

Âm tiết đồ vật hai của chữ “given” không được nhấn. Vày thế, sẽ không còn được người bạn dạng xứ hiểu là /en/ mà sẽ gọi thành /ən/.

Xem thêm: The Vagus Nerve Là Gì Làm Rõ Nerve Là Gì, Vagus Nerve Là Gì

Vì sao nên học schwa sound?

Âm schwa là một âm rất phổ cập trong văn nói của người phiên bản xứ hằng ngày. Người bạn dạng xứ áp dụng âm schwa nhằm lướt qua những tin tức không quan tiền trọng, với để nhấn mạnh vấn đề những thông tin đặc trưng hơn. Âm schwa sẽ thay đổi tuỳ vào địa chỉ người bản xứ muốn nhấn mạnh hoặc tuỳ ở trong vào phương pháp nói từng vùng miền. Tín đồ Anh rất có thể dùng schwa ở phần khác với người Úc, bạn Úc rất có thể sử dụng schwa tại phần khác với người Mỹ,…


*

Việc ráng được giải pháp người bản xứ thực hiện schwa sẽ giúp đỡ người học nâng cao kĩ năng nghe. áp dụng được kỹ năng này vẫn rất có ích trong bài thi IELTS Listening hoặc trong số cuộc đối thoại đời sống, khi mà lại người bạn dạng xứ nói siêu nhanh, “nuốt chữ”. Học viên đã biết về schwa sẽ thâu tóm thông tin nhanh hơn và có ích thế hơn học viên không biết.

Hơn nữa, việc học schwa cũng trở nên giúp fan nói nâng cấp được pronunciation (phát âm) của mình. Vào band 8 (IELTS Speaking Band Descriptor), mục pronunciation yêu cầu học sinh có khả năng nói dễ dàng nghe, accent ko bị ảnh hưởng bởi tiếng mẹ đẻ quá nhiều. Giả dụ học sinh gặp mặt vấn đề với vấn đề phát âm rõ những nguyên âm theo phiên âm quốc tế, vấn đề học schwa giúp học viên hạn chế lỗi phạt âm hơn. Tự đó để giúp đỡ học sinh nâng điểm IELTS Speaking xứng đáng kể.

Cách phân biệt vị trí cần sử dụng schwa sound

Điều đầu tiên học sinh đề xuất phải lưu ý là âm schwa chỉ xuất hiện thêm ở những âm tiết ko được nhấn mạnh vấn đề (unstressed syllables). Vậy nên, để phân biệt vị trí của âm schwa, ta đọc được đâu là hồ hết âm huyết nhấn, đâu là đa số âm tiết không được thừa nhận mạnh.

Một từ phổ thông sẽ sở hữu được từ 1 cho 3 âm máu trở lên. Bạn nói sẽ lựa chọn nhấn một trong những âm máu này. Rất nhiều âm còn sót lại sẽ gọi thành âm schwa.

Đối với đều từ bao gồm 2 âm máu trở lên thì phần lớn tuân thủ theo những quy tắc sau:

Danh từ/ tính từ tất cả 2 âm tiết, thừa nhận ở âm 1

Vì gắng âm thiết bị 2, khi người phiên bản xứ nói, vẫn thường biến tấu thành âm schwa:

Ví dụ: danh từ gồm 2 âm tiết:

picture /ˈpɪk.tʃər/

minute /ˈmɪn.ɪt/ -> /ˈmɪn.ət/

money /ˈmʌn.i/ -> /ˈmʌn.ə/

Tính từ tất cả 2 âm tiết

happy /ˈhæp.i/ -> /ˈhæp. ə/

yellow /ˈjel.əʊ/ -> /ˈjel.əʊ/

useful /ˈjuːs.fəl/ -> /ˈjuːs.fəl/

Động từ bao gồm 2 âm tiết, thừa nhận ở âm 2

Vì nạm âm thiết bị 1, khi người phiên bản xứ nói, đang thường biến tấu thành âm schwa:

Ví dụ:

decide /dɪˈsaɪd/ -> dəˈsaɪd/

forget /fəˈɡet/

explain /ɪkˈspleɪn/ -> /əkˈspleɪn/

arrive /əˈraɪv/ -> /əˈraɪv/

repeat /rɪˈpiːt/ -> /rəˈpiːt/

Từ tất cả 3 âm tiết

Âm được nhấn có thể nằm sống âm đầu tiên, âm thiết yếu giữ hoặc âm cuối cùng. Mọi âm tiết còn lại sẽ được người phiên bản xứ hiểu là âm schwa:

Ví dụ:

anyone /ˈen.i.wʌn/ -> /ˈen. ə.wən/

beautiful /ˈbjuː.tɪ.fəl/ -> /ˈbjuː.tə.fəl/

computer /kəmˈpjuː.tər/

tomorrow /təˈmɒr.əʊ/

afternoon/ˌɑːf.təˈnuːn/ -> /ˌəːf.təˈnuːn/

employee /ˌem.plɔɪˈiː/ -> /ˌəm.pləɪˈiː/

Từ có 4 âm máu trở lên:

Lúc này, âm dấn thường sẽ không nằm sống đầu hoặc cuối sinh hoạt từ đó. Âm nhấn sẽ nằm ở những âm bao gồm giữa. Hầu như từ sót lại sẽ được người bản xứ phân phát âm thành schwa sound

Ví dụ:

Information /ˌɪn.fəˈmeɪ.ʃən/ -> /ˌən.fəˈmeɪ.ʃən/

Communicate /kəˈmjuː.nɪ.keɪt/ -> /kəˈmjuː. Nə.kət/

Photographer /fəˈtɒɡ.rə.fər/

Ngoài ra, còn tồn tại một số các quy tắc giúp học viên nhận biết vị trí nhấn trọng tâm so với các từ gồm 4 âm ngày tiết trở lên

Một số quy tắc dìm trọng âm đối với từ gồm 4 âm huyết trở lên:

Đối với gần như từ dứt bằng đuôi -ion, -sion, -cian thì trọng âm luôn ở âm tiết trước nó. Gần như âm tiết còn lại sẽ được người bạn dạng xứ phát âm thành schwa sound

Ví dụ:

information /ˌɪn.fəˈmeɪ.ʃən/ -> /ˌən.fəˈmeɪ.ʃən

discussion /dɪˈskʌʃ.ən/ -> /dəˈskʌʃ.ən/

situation /ˌsɪtʃ.uˈeɪ.ʃən/ -> /ˌsətʃ.uˈeɪ.ʃən/

revision /rɪˈvɪʒ.ən/ -> /rəˈvɪʒ.ən/

electrician /ˌɪl.ekˈtrɪʃ.ən/ -> /.əl. əkˈtrɪʃ.ən/

Quy tắc tương tự có thể áp dụng với các từ xong xuôi bằng đuôi -ic:

Ví dụ:

economic /iː.kəˈnɑː.mɪk/ -> /əː.kəˈnɑː.mək/

dramatic /drəˈmæt̬.ɪk/ -> /drəˈmæt̬. ək/

Atlantic /ətˈlæn.t̬ɪk/ -> /ətˈlæn.t̬ək/

scientific /ˌsaɪənˈtɪf.ɪk/ -> /ˌsaɪənˈtɪf. ək/

Đối với đều từ có xong bằng đuôi -y và có bố âm huyết trở lên, trọng âm là nhì âm ngày tiết trước âm ngày tiết cuối cùng, những âm sót lại đọc thành âm schwa:

Ví dụ:

biology /baɪˈɒl.ə.dʒi/ -> /bəˈ.ɒl.ə.dʒə/

luckily /ˈlʌk.əl.i/ -> /ˈlʌk.ələ/

activity /ækˈtɪv.ə.ti -> / əkˈtɪv.ə.t ə/

possibility /ˌpɒs.əˈbɪl.ə.ti/ -> /pəs.əˈbɪl.ə.tə/

Vị trí âm schwa vào một câu

Ngoài quy tắc phạt âm schwa trong từ chữ thì còn tồn tại quy tắc vạc âm schwa vào câu. Như fan viết đã trình diễn ở trên, người bạn dạng xứ thực hiện âm schwa để lược giản đi gần như từ không quan trọng, nhằm mục tiêu mục đích nhấn mạnh thông tin đặc biệt trong câu.

Xem thêm: Áo Bra Là Gì - Giúp Người Mặc Bra Có Tư Thế Đúng

Ví dụ:

D/ə/ y/ə/ like learning English?

Where /ə/ y/ə/ from?

What time d/ə/ y/ə/ get up?

Tổng kết

Trên đấy là những kỹ năng và kiến thức về Schwa sound, học sinh nên nhận ra các vị trí áp dụng schwa soud trong từ và trong câu nhằm tăng kĩ năng bát âm, cải thiện khả năng nghe nói của phiên bản thân.