SEGREGATION LÀ GÌ

     
the policy of keeping one group of people apart from another & treating them differently, especially because of race, sex, or religion:


Bạn đang xem: Segregation là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use tự thanhphodong.vn.Học những từ các bạn cần tiếp xúc một phương pháp tự tin.


the separation of pairs of alleles (= different forms of the same gene) during meiosis (= the cell division that happens as part of the process of producing young animals or plants) so that they pass separately khổng lồ separate gametes (= reproductive cells):
Mendel"s first law states that genes bởi not blend, but pass intact from one generation to lớn the next, after segregation.
*

*

*

*Xem thêm: Sả Tiếng Anh Là Gì ? Cây Sả Trong Tiếng Anh Là Gì

cải cách và phát triển Phát triển từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp chuột các tiện ích tìm kiếm dữ liệu cấp phép
ra mắt Giới thiệu kỹ năng truy cập thanhphodong.vn English thanhphodong.vn University Press quản lý Sự chấp thuận bộ lưu trữ và Riêng bốn Corpus Các điều khoản sử dụng
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 tiếng Việt
Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng cha Lan Tiếng ba Lan-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ English–Ukrainian Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Các Biến Phụ Thuộc Là Gì ? Biến Độc Lập, Biến Phụ Thuộc Là Gì

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message