TRÍCH DẪN LÀ GÌ

     

*
*
Trích dẫn nghiên cứu là công đoạn rất quan trọng trong quy trình viết và hiệu chỉnh nghiên cứu. Trải qua các trích dẫn nghiên cứu, tín đồ đọc tuyệt hội đồng phản nghịch biện hoàn toàn có thể đánh giá được sự tráng lệ và chuyên nghiệp hóa của tín đồ nghiên cứu so với công trình thực hiện. Ko kể ra, các trích dẫn phân tích còn biểu lộ sự kính trọng của fan nghiên cứu so với các tác giả và sản phẩm mà họ sẽ tham khảo. Tuỳ nằm trong vào mỗi đơn vị hay tạp chí nhưng mà quy chuẩn đối cùng với trích dẫn tư liệu cũng khác nhau. Bởi vậy, người nghiên cứu cần tìm hiểu kĩ những quy chuẩn này để viết cùng hiệu chỉnh công trình của mình. Trong bài viết này, cộng đồng thanhphodong.vn xin giới thiệu tới các bạn sinh viên quy chuẩn trích dẫn tư liệu của trường Đại học tài chính – ĐHQGHN.

Bạn đang xem: Trích dẫn là gì

1. Trích dn vào bài viết

1.1. Trích dn ca mt tác gi

1.1.1. Trích dn tác gi nước ngoài

Cách 1: Theo Nair (1987) lòng tin đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong giao dịch.Cách 2: niềm tin đóng vai trò đặc biệt trong thanh toán (Nair, 1987).

1.2.1. Trích dn tác gi Vit Nam

Cách 1: Theo Bùi Xuân An (1996) lòng tin đóng vai trò đặc trưng trong giao dịch.Cách 2: tinh thần đóng vai trò đặc trưng trong giao dị (Bùi Xuân An, 1997).

1.2. Trích dn ca nhị tác gi.

Liệt kê đủ hai tác giả, nối cùng với nhau bởi liên trường đoản cú “và”.

Cách 1: East với West (1972) đến rằng ý thức đóng vai trò đặc trưng trong giao dịch.Cách 2: niềm tin đóng vai trò đặc biệt trong giao dịch (East cùng West, 1972)

Lưu ý: không được phép dùng dấu & thay cho từ với trong bài bác viết.

1.3. Trích dn nhiu hơn nhị tác gi

Nêu tên tác giả chính + cùng (các) cùng sự.

Cách 1: East và cộng sự (1972) cho rằng niềm tin đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong giao dịch.Cách 2: lòng tin đóng vai trò đặc trưng trong thanh toán (Kang và cộng sự, 1984).

1.4. Trích dn t nhị tác phm ca nhiu tác gi khác nhau

Liệt kê đủ những tác mang và rành mạch nhau bằng dấu chấm phẩy (;) hoặc dấu phẩy (,)

Cách 1: có nhiều loại quy mô thủy lợi đã được cách tân và phát triển trong các hệ thống canh tác không giống nhau (Mahbub và cộng sự, 1975; Kraazt, 1975).Cách 2: Mahbub và tập sự (1975), Kraazt (1975) mang đến rẳng có không ít loại quy mô thủy lợi đang được cách tân và phát triển trong các hệ thống canh tác không giống nhau.

1.5. Trích dn không tìm được tài liu gc mà ghi nhn nh mt tài liu khác ca tác gi khác

Khi gặp trường vừa lòng này, tín đồ viết trình diễn theo format sau: (tác đưa gốc, năm; được trích trong nghiên cứu và phân tích của người sáng tác trích dẫn lại, năm).

Trong đó, tác giả gốc là fan viết ngôn từ đó nhưng không tìm thấy tài liệu; người sáng tác trích dẫn lại là người sáng tác mà bạn tìm được nội dung đó. Trường phù hợp này bắt buộc rất tinh giảm vì lúc trích lại, nội dung đã rất có thể bị kiểm soát và điều chỉnh cách diễn đạt.

Ví dụ: có khá nhiều loại quy mô thủy lợi sẽ được cách tân và phát triển trong các hệ thống canh tác khác nhau (Nguyễn Minh Nam, 1990; được trích trong nghiên cứu và phân tích của Nguyễn Nhật Tuân, 1996).

2. Trích dn trong phn tài liu tham kho

2.1. Trích dn sách

Ni dung: Tên tác giả (năm xuất bản), tên sách, đơn vị xuất bản và chỗ xuất bản.

Cách đnh dng:

Sách nước ngoài: Harrow, R. (2005), No Place to Hide, Simon và Schuster, New York, NY.Sách Vit Nam:Trn Anh Tài (2007), Qun tr hc, Nhà xut bn ĐHQGHN, Hà Ni

2.2. Trích dn chương sách

Ni dung: Tên tác giả (năm), “tiêu đề chương”, tên sách, bên xuất bản, vị trí xuất bản, số trang.

Cách đnh dng:

Sách nước ngoài:Calabrese, F.A. (2005), “The early pathways: Theory khổng lồ practice-a continuum”, Creating the Discipline of Knowledge Management, Elsevier, New York, NY, pp. 15-20.Sách Vit Nam: Phan Huy Đường (2007), “Chương 3 – Phát trin kinh tế đi ngoi Vit nam giới qua các giai đon lch s hin đi, gớm tế đi ngoi Vit Nam, Nhà xut bn ĐHQGHN, Hà Ni, trang 98-178.

2.3. Trích dn tp chí

Ni dung và cách đnh dng: Tên tác giả (năm), “tiêu đề bài xích báo”, tên tp chí, tập, số, trang.

Xem thêm: Stt Chúc Sinh Nhật Bản Thân Đánh Dấu Tuổi Mới Hay Và Ý Nghĩa

Capizzi, M.T. And Ferguson, R. (2005), “Loyalty trends for the twenty-first century”, Journal of Consumer Marketing, Vol. 22, No. 2, pp. 72-80.Phùng Xuân Nhạ (2009), “Mô hình huấn luyện và đào tạo gắn cùng với nhu cầu của bạn ở vn hiện nay”,Chuyên san kinh tế và marketing – Tp chí khoa hc, Tập 25, Số 1, trang 1- 8.

2.4. Trích dn báo cáo hi tho được xut bn thành n phm

Ni dung và đnh dng: Tên người sáng tác (năm xuất bản), “tên báo cáo”, thương hiệu ca hi tho (có th có đa đim cùng ngày t chc), đơn vị xuất bản, vị trí xuất bản, số trang.

2.5. Trích dn báo cáo hi tho không được xut bn thành n phm

Ni dung và đnh dng: Tên người sáng tác (năm), “tên báo cáo”, tên hội thảo, thời hạn và nơi diễn ra hội thảo, đường truyền tới bài báo nếu bài báo được ra mắt trên mạng internet (nếu có). 

2.6. Trích dn công trình nghiên cu

Ni dung và đnh dng: Tên tác giả (năm), “tên bài bác viết”, thương hiệu công trình nghiên cứu và phân tích (số – nếu như có), tổ chức/đơn vị thực hiện, địa chỉ cửa hàng của đơn vị thực hiện, thời hạn công bố.

Moizer, phường (2003), “How published academic research can inform policy decisions: The case of mandatory rotation of phân tích và đo lường appointments”, working paper, Leeds University Business School, University of Leeds, Leeds, 28 March.

2.7. Trích dn sách mà không có tên tác gi hoc biên tp

Ni dung và đnh dng: Tên sách (năm), “tên bài”, số, tái bản, tên sách, nhà xuất bản, nơi xuất bản, số trang.

Encyclopaedia Britannica(1926), “Psychology of culture contact”, Vol. 1, 13th ed., Encyclopaedia Britannica, London và New York, NY, pp. 765-71.

2.8. Trích dn bài báo in trên báo chí (có tác gi)

Ni dung và đnh dng: Tên người sáng tác (năm), “tên bài”, tên t báo, thời gian xuất bản, trang.

2.9. Trích dn bài báo (không có tên tác gi)

Ni dung và đnh dng: Tên báo (năm), “tên bài báo”, ngày, trang.

Daily News(2008), “Small change”, 2 February, p.7.

2.10. Trích dn ngun thông tin đin t:

Ni dung và đnh dng: tên tác giả, “Tên bài”, mặt đường dẫn, (ngày truy vấn cập).

3. Lưu ý khi trích dn tài liu

– Tài liệu xem thêm phải bao hàm tất cả các tác giả với công trình có liên quan đã được trích dẫn trong dự án công trình nghiên cứu. Các chi tiết phải được ghi đầy đủ, rõ ràng và bao gồm xác.

– bố trí riêng tài liệu xem thêm tiếng Việt và tài liệu xem thêm tiếng nước ngoài.

– Khối giờ đồng hồ Việt bố trí trước, khối tiếng quốc tế sắp xếp sau. Ví như tài liệu của người sáng tác người quốc tế đã được gửi ngữ lịch sự tiếng Việt thì sắp vào khối tư liệu tiếng Việt. Người sáng tác là người việt nam nhưng tài liệu bởi tiếng quốc tế thì liệt kê tài liệu trong khối giờ đồng hồ nước ngoài.

– mỗi tài liệu tìm hiểu thêm và các chi tiết liên quan được trình bày trong một cụm từ, dãn dòng solo (dãn dòng 1). Thân hai tài liệu giải pháp nhau một chiếc trắ Tên người sáng tác theo sau số lắp thêm tự nhưng mẫu dưới đã thụt vào một TAB (1,27 cm).

– Số sản phẩm tự được ghi tiếp tục giữa các tài liệu tiếng Việt cùng tiếng nước ngoài

– tác giả người Việt với tài liệu tiếng Việt: ghi vừa đủ theo thiết bị tự Họ, bọn họ đệm cùng Tên. Tài liệu tiếng nước ngoài ghi vừa đủ Họ (không gồm dấu phẩy theo sau), tiếp sau ghi chữ viết tắt của mình đệm (có dấu chấm) cùng tên (dấu chấm và dấu phẩy lập tức sau đó).

Xem thêm: Animator Là Gì ? Những Điều Cần Biết Để Trở Thành Animator Trở Thành Animator

– tài liệu tiếng quốc tế được đưa ngữ sang trọng tiếng Việt thì đưa vào khối giờ Việt, lắp thêm tự người sáng tác theo bọn họ của người sáng tác nước ngoài. Ngược lại, người sáng tác người Việt mà tài liệu viết bằng tiếng nước ngoài thì chuyển vào khối tư liệu nước ngoài; sản phẩm tự của tác giả chính là HỌ, với tên người sáng tác được viết như giải pháp viết trong tư liệu tham khảo.