Ttl Expired In Transit Là Gì

     
Xin chao,cac anh đưa ra nao chuyen ve sở hữu co the giup do em xac dinh nguyen nhan dang teo tai cty em khong ah . Hien tuong la the ni : Em teo set IP đến cac Switch de de cau hinh tu xa va hom ni Cac IP cua Switch lien tuc bi conflict ( cac may nhỏ trong switch vày van hoat dong binh thuong ko rot sở hữu ) , em thu ping switch bi conflict thi bao loi nhu sau : Reply from 192.168.1.10: TTL expired transitReply from 192.168.1.10: TTL expired transitReply from 192.168.1.10: TTL expired transit em cung doan teo the la do Loop o dau vày nhung em ko biet chac tốt khong va cung khong biet no loop o doan nao,cac anh chi co cach nao de biet duoc có cua minh co bi loop tốt khong hoac bi loop o doan nao em xin cam on

Bạn đang xem: cách sửa lỗi ttl expired in transit

Tracert no van di toi switch binh thuong khong bi rot o dau ca, minh domain authority tim ra nguyen nhan tai sao roi . Trong sở hữu minh co nh switch nhung chi co 1 vai switch bi tinh trang nay vày do minh tat tung cai 1 nhung switch bi dung de xem no teo bi rot nua ko thi lúc tat 1 switch vào so vì thi mang chay ok , tim ly vày trong switch bởi thi phat hien ra module cap quang đãng cua switch bi hu , minh thu cố kỉnh 1 cai module khac thi với chay binh thuong,minh mun mô tả them ghê nghiem đến cac a e neu co gap truong hop tuong tu .


Bạn đang xem: Ttl expired in transit là gì


Xem thêm: Laid Off Là Gì - Sa Thải (Layoff) Là Gì

Co the co nh nguyen nhan dan den tinh trang nay nhung co the la 1 trong các so do.cam on
*Xem thêm: Em Của Ngày Hôm Qua

netvietco.netTel : (+84) 36-028-860Vice Director : Mr. Lê Văn nhỏ xíu EmCCNP , CCNPsecurity ,JNCIA-ER, JNCIA-EX, JNCIA-JUNOS, JNCIS-ER, JNCIS-SECYahoo: BeEmITmasterMail primary: BeEmCác máy bé vẫn bình thường thì không có chuyện loop. Nó nhưng mà loop thì các client trong cùng SW và VLAN còn chả ping được nhau đâu.Thử sniffer coi !Xin chao,cac anh đưa ra nao chuyen ve sở hữu co the giup vì chưng em xac dinh nguyen nhan dang co tai cty em khong ah . Hien tuong la the ni : Em co set IP mang lại cac Switch de de cau hinh tu xa va hom ni Cac IP cua Switch lien tuc bi conflict ( cac may bé trong switch vì van hoat dong binh thuong ko rot sở hữu ) , em thu ping switch bi conflict thi bao loi nhu sau : Reply from 192.168.1.10: TTL expired transitReply from 192.168.1.10: TTL expired transitReply from 192.168.1.10: TTL expired transit em cung doan teo the la vì Loop o dau bởi nhung em ko biet chac giỏi khong va cung khong biet no loop o doan nao,cac anh đưa ra co cach nao de biet duoc mang cua minh teo bi loop hay khong hoac bi loop o doan nao em xin cam on- lần khần bạn sd sw gì- các bạn có áp dụng firewall ASA không, nếu như nó bên trong LAN thì không sự việc nhưng nếu bạn ping từ bỏ WAN vô LAN thì xem xét lại same-security-traffic