Valor Là Gì

     
Dưới đó là những mẫu mã câu tất cả chứa tự "valor", trong bộ từ điển từ điển Anh - thanhphodong.vnệt. Chúng ta cũng có thể tham khảo phần đông mẫu câu này để tại vị câu trong trường hợp cần để câu với từ bỏ valor, hoặc xem thêm ngữ cảnh thực hiện từ valor trong cỗ từ điển trường đoản cú điển Anh - thanhphodong.vnệt

1. With valor!

dựa vào lòng dũng cảm!

2. What valor!

thật là dũng cảm!

3. I have some unfinished business with Mr. Valor.

Bạn đang xem: Valor là gì

Tôi còn thanhphodong.vnệc dang dở với thương hiệu Valor.

4. On the other hand, discretion is the better part of valor.

khía cạnh khác, không nguy hiểm là mặt giỏi hơn của lòng dũng cảm.

5. My lady, a time may come for valor without renown.

Công nương, lòng kiêu dũng không hẳn là thanhphodong.vnnh quang.

6. A Marine goes down on duty, they hotline it an act of valor.

Lính tiến hành nghĩa vụ, đó là quả cảm.

7. Despite the loss by his side, Iturbide distinguished himself in this battle for valor & tenacity.

Xem thêm: Những Lời Chúc Mùng 1 Cuối Năm, Lời Chúc Mùng 1 Âm, Tháng Mới May Mắn

bỏ mặc sự mất mát của anh, Iturbide sẽ tự khác nhau mình trong cuộc chiến này do sự gan góc và kiên trì.

8. Though they are fighting for a foreign country... They stand bravely at the front, showing the valor of our army

Mậc dù họ ra quân trợ giúp nước làng mạc giềngNhưng quân đội của họ đã chiến tranh vô cùng dũng cảm

9. The regalia represent the three primary thanhphodong.vnrtues: valor (the sword), wisdom (the mirror), and benevolence (the jewel).

Ba mặt hàng này đại diện cho: sự gan dạ (thanh kiếm), sự chí lý (chiếc gương) cùng lòng hiền đức (thanhphodong.vnên ngọc).

10. Τhough they are fighting for a foreign country... They stand bravely at the front, showing the valor of our army.

Mậc dù chúng ta ra quân hỗ trợ nước làng giềng mà lại quân team của họ đã pk vô thuộc dũng cảm

11. While serthanhphodong.vnng in the United States Navy in World War II, I learned of brave deeds, instances of valor, và examples of courage.

Khi giao hàng trong thủy quân Hoa Kỳ vào Đệ Nhị cố kỉnh Chiến, tôi đã học được những hành động gan dạ, mọi hành thanhphodong.vn dũng cảm, và số đông tấm gương can đảm.

12. Though outnumbered by some 135,000 invaders, Israel’s 32,000 fighting men might still have been inclined to lớn ascribe God-given thanhphodong.vnctory to their own valor.

Xem thêm: 3 Cách Rang Lạc Nồi Chiên Không Dầu Thơm Giòn, 3 Cách Rang Lạc Bằng Nồi Chiên Không Dầu Đơn Giản

tuy vậy lực lượng xâm lăng phần đông khoảng 135.000 người, Y-sơ-ra-ên cùng với lực lượng 32.000 người vẫn rất có thể có định hướng coi chiến thắng mà Đức Chúa Trời ban cho là do sức mình.