Văn Thư Tiếng Anh Là Gì

     
Học 120 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành hành chí;nh công sở thịnh hành nhất ở bài viết này để nâng cấp vốn từ vựng and kiến thức chuyên ngành


Bạn đang xem: Văn thư tiếng anh là gì

Bài Viết: Văn thư tiếng anh là gì

Bạn là chuyên viên hành chính công sở? Để chứa một nơi đặt làm việc tốt nhất, bạn cần phải chứa một trình độ ngoại ngữ tốt nhất. Hiên giờ, thanhphodong.vn sẽ diễn ra 120 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành hành chính công sở thịnh hành nhất nhằm cứu bạn cũng có thể nâng cấp vốn từ vựng chuyên ngành.

=> Các cụm từ tiếng Anh về lịch sử

=> Từ vựng tiếng Anh về nổi trội and thuật ngữ địa lý

=> Lộ trình học từ vựng tiếng Anh tiếp xúc cho người mới mở đầu


*Xem thêm: Keyframe Là Gì ? Những Kiến Thức Cần Biết Keyframe Những Kiến Thức Cần Biết Keyframe Chi Tiết

Là một chuyên viên hành chính công sở bạn cần phải có trình độ tiếng Anh tốt nhất

1. Office Managerment: Quản lý hành chính công sở

2. Office/Administrative Manager: Nhà quản trị hành chính/ Giám đốc hành chính

3. Administrative Assistant: Trợ lý hành chính

4. Information Manager: Trưởng phòng thông tin

5. Word processing Supervisior: Trrưởng phòng xử lý văn bản

6. Receptionist: Tiếp tân

7. Mail clerk: Chuyên viên thư tín

8. Tệp tin clerk: Chuyên viên lưu trữ hồ sơ

9. Stenographer: Chuyên viên tốc ký

10. Typist/Clerk typist: Chuyên viên đánh máy

11. Word processing operator: Chuyên viên xử lý văn bản

12. Secretary: Thư ký

13. Professional Secretary: Thư ký bài bản

14. Speacialized Secretary: Thư ký chuyên ngành

15. Multifunctional/Traditional/Generalists: Thư ký tổng quát

16. Junior Secretary: Thư ký sơ cấp

17. Senior Secretary: Thư ký Trung cấp

18. Executive Secretary: Thư ký Giám đốc

19. Word processing specialist: Nhân viên hành chánh


20. The Office function: Chức năng hành chính công sở

21. Office work: Việc làm hành chính công sở

22. Filing: Lưu trữ, bố trí HS

22. Correspondence: Thư tín liên hệ

23. Computing: Tính toán

24. Communication: Truyền thông online

25. Paper handli: Xử lý công văn giấy tờ

26. Information handling: Xử lý thông tin

27. Top management: Cấp quản lý hàng đầu

28. Middle management: Cấp quản lý cao trung

29. Supervisory management: Cấp quản đốc

30. Input Information flow: Luồng thông tin đầu vào

31. Output Information flow: Luồng thông tin đầu ra

32. Internal Information flow: Luồng thông tin nội bộ

33. Managerial work: Việc làm quản lý

34. Scientific management: Quản lý một cách thức khoa học

35. Office planning: Hoạch định hành chính công sở

36. Strategic planning: Hoạch định chiến lược

37. Operational planning: Hoạch định tác vụ

38. Centralization: Tập trung

39. Decentralization: Phân tán

40. Physical Centralization: Tập trung vào một địa bàn

41. Functional Centralization: Tập trung theo chức năng

42. Organizing: Tổ chức

43. Supervisor: Kiểm soát viên

44. Data entry clerk/Operator: Chuyên viên nhập dữ kiện

45. Intelligent copier operator: Chuyên viên điều hành máy in thông minh

46. Mail processing supervisor: Kiểm soát viên xử lý thư tín

47. Data processing supervisor: Kiểm soát viên xử lý dữ kiện

48. Officer services: Dịch vụ hành chính công sở

49. Intradepartment relationship: Mối quan hệ liên nội bộ, phòng ban

50. Customers relationship: Mối quan hệ với quý khách

51. Processional relationship: Mối quan hệ nghề nghiệp

52. Controlling: Check

53. Monitoring: Kiểm soát

54. Strategic control: Check chiến lược

55. Operational control: Check tác vụ

56. Long term/long run/long rage: Dài hơi, trường kỳ

57. Short term/short run/short rage: Ngắn hạn, đoản kỳ

58. Mid term/mid run/mid rage: Trung hạn
Xem thêm: Composed Of Là Gì Và Cấu Trúc Cụm Từ Composed Of Trong Câu Tiếng Anh

59. Administrative control: Check hành chính

60.

Operative control: Check chuyển động tác vụ

61. Scheduling: Lịch công tác phân chia thời biểu

62. Dispatching/Assignment: Phân công công tác

63. Directing: Điều hành

64. Due: Thời gian/kỳ hạn

65. Elapsed time: Thời hạn trôi qua

66. Report: Báo cáo

67. Instruction: Bảng chỉ dẫn

68. Orientation manual: Cẩm nang hội nhập khẩu môi trường thiên nhiên làm việc

69. Office manual: Cẩm nang hành chính

70. Employee manual/Handbook: Sổ tay chuyên viên

71. Simplifying office work: Dễ chơi hóa CV hành chính

72. Ability: Khả năng

73. Adaptive: Thích nghi

74. Adjusting pay rates: Cân chỉnh mức lương

75. Administrator carde/High rank cadre: Cán bộ quản lý cấp cao

76. Aggrieved employee: Chuyên viên bị ngược đãi

77. Benefits: Phúc lợi

78. Career employee: Chuyên viên chính ngạch/Biên chế

79. Career planning và development: Kế hoạch and phát triển nghề nghiệp

80. Collective agreement: Thỏa ước tập thể

81. Compensation: Lương bổng

82. Conferrence: Hội nghị

83. Conflict: Mâu thuẩn

84. Conflict tolerance: Chấp nhận mâu thuẩn

85. Co-Workers: Người tập sự

86. Work distribution chart: Sơ đồ đáp ứng CV

87. Job correlation chart: Lưu chuyển đồ

88. Operation: Chuyển động

89. Transportation: Dịch chuyển

90. Inspection: Check

91. Storage: Lưu trữ

92. Position: Đặt vào nơi đặt

93. Delay: Trì hoãn, trông đợi

94. Combined operation: Chuyển động tổng hợp

95. Private office: Văn phòng riêng

96. Receiving office: Phòng tiếp khách

97. Work in process: Việc làm đang thi công

98. Tickler forder tệp tin: Bìa hồ sơ hồi ký

99. Ticker thẻ tệp tin: Card Hồ sơ hồi ký


100. Diary/daybook: Sổ tay hay sổ hồi ký

101. Time schedule: Lịch thời biểu công tác

102. Daily calendar: Lịch mỗi ngày để trên bàn

103. Interruption: Thời hạn bị gián đoạn

104. Uninterrupted: Thời hạn ko bị gián đoạn/Thời hạn thanh bình

105. Handle paperwork accumulation: Giải quyết/Xử lý Hồ sơ Công văn tồn đọng

106. Dictating machine: Máy đọc

107. Low payoff items: Các việc lặt vặt không thiết yếu

108. High payoff items: Các việc quan trọng and hữu ích

109. Lớn keep track of sb/sth: Theo sát ai/đồ gì

110. Lớn lose track of sb/sth: Không theo sát ai/đồ gì

111. Plan for periods relaxation: Kế hoạch cho thời hạn nghĩ ngơi

112. Face lớn face communication: Tiếp xúc mặt đương đầu

113. Telephone Communication: Tiếp xúc bằng Smartphone

114. Communicating with visitors: Tiếp xúc bằng Smartphone

115. Memo of call/Phone call: Mẫu chi nhớ cú Smartphone/ mẫu ghi nhớ tin nhắn

116. A telephone message form: Mẫu ghi nhớ nhắn tin qua Smartphone

117. Arrangement of appointments: Bố trí những cuộc hẹn

118. Receiving calls: Nhận Smartphone

119. Resolution: Nghị quyết

120. Constitution: Hiến pháp

Chính là các từ vựng tiếng Anh quan trọng mà bạn nên bổ sung cập nhật cho mình. Hãy dán các mẫu giấy ghi các từ này bao quanh phòng ngủ and cơ quan làm việc của bạn, học and thực hành tiếp xúc cần mẫn nhiều để ngấm sâu. Đây đó chính là cách thức học từ vựng tiếng Anh hiệu quả nhất. Chúc bạn học tiếng Anh giỏi and thành công trong việc làm!